Kiedy na rencie można pracować?

Od pół roku jestem na zwolnieniu z powodu idbytej operacji kręgosłupa. Prowadzę działalność gospodarczą. Czy będąc na rencie mogę nadal prowadzić firmę?

Będąc na rencie osoba zachowuje prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nabędzie prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Częściową niezdolność do pracy uzyskuje osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy lub zarobkowania w sposób zgodny z poziomem posiadanych kwalifikacji, a zatem istnieje możliwość pewnego zarobkowania przy tego typu orzeczeniu lekarskim.

Zasady zmniejszania lub zawieszania emerytur i rent są określone przepisami art. 103-106 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.). Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie poniższe warunki:

  • jest niezdolny do pracy,
  • ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy,
  • niezdolność do pracy powstała w określonych ustawą okresach składkowych i nieskładkowych, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Podstawa prawna

: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z poz. zm.)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*