Kiedy należy złożyć deklarację PIT-5?

Kiedy powinno się złożyć pierwszą deklarację PIT-5, jeśli nie ma dochodu z działalności. Kwota wolna od podatku dla dochodów z etatu dawno została przekroczona. Czy łączy się te dochody?

Podatnik ma obowiązek złożyć deklarację miesięczną PIT-5 tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania dohodu z działalności gospodarczej. A zatem obowiązek ten nie powstaje w sytuacji, gdy nie odnotowuje się dochodu z faktu prowadzenia firmy, a jedynie z etatu.

Proszę pamiętać, że obowiązek składania PIT-5 spoczywa na Panu bez wezwania z urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, którego deklaracja dotyczy. Obowiązek składania deklaracji za miesiące od stycznia do listopada powstaje do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Nie składa się natomiast deklaracji za grudzień. Obowiązku składania PIT-5 nie mają w ogóle podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, którzy na 2006 r. wybrali uproszczoną formę ustalania zaliczek.

Podstawa prawna:
Art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*