Kiedy potrzebne skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy?

Jestem od 9 miesięcy zatrudniona na portierni budynku mieszkalnego na umowę zlecenie (jestem emerytką).Trzy tygodnie temu przeszłam operację, o czym wcześniej poinformowałam pracodawcę. Nie mam zwolnienia lekarskiego, ponieważ nie opłacałam składki chorobowej. Chcę już wrócić do pracy, bo czuję się dobrze, ale pracodawca żąda zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy. Niestety nie chce dać skierowania do lekarza medycyny pracy, bo podobno nie ma takiej możliwości, a lekarz bez skierowania nie chce mnie przyjąć. Poza tym lekarz powiedział, że jeśli nie mam w ogóle zwolnienia od pracy, to nie powinien pracodawca żądać takiego zaświadczenia. Dodam, że przyjmując się do pracy nie musiałam takiego zaświadczenia dostarczać.

Zgodnie z treścią przepisów Kodeksu pracy, na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy także osobom fizycznym, które wykonują pracę na innej podstawie niż umowy o pracę w zakładzie pracy lub innym miejscu przez pracodawcę wyznaczonym. Obowiązek ten dotyczy także osób, które prowadzą w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, na własny rachunek działalność gospodarczą.

Tak więc o tym, czy zleceniobiorca ma być skierowany na badania lekarskie, decyduje pracodawca. Aby uzyskać generalne zaświadczenie o zdolności do pracy może Pani sama wybrać się do lekarza, nie potrzebuje Pani do tego zlecenia od pracodawcy.

Skierowanie do lekarza medycyny pracy jest wymagane w sytuacji, gdy to pracodawca kieruje na badania lekarskie wstępne, okresowe bądź kontrolne. Jest ono podstawą dla lekarza wykonującego badanie.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

Art. 207 § 2, art. 229§4a, art. 304 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502)

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*