Kiedy przysługuje odszkodowanie za pobyt w szpitalu?

Od 30 września jestem na zwolnieniu lekarskim do dnia dzisiejszego. Z dniem 31 września upłynął okres wypowiedzenia umowy o pracę. Od dnia 2 listopada do 10 listopada leżałem w szpitalu. Pracując byłem ubezpieczony w PZU Życie S.A. Typ P plus z LS (leczenie szpitalne). Kontynuacje ubezpieczenia zawarłem w dniu 14 listopada. Czy przysługuje mi odszkodowanie za pobyt w szpitalu i jakie powinienem posiadać dokumenty? Zwolnienie szpitalne oddałem do ZUS.

Jeżeli osoba od dnia 2 do 10 listopada była objęta polisą ubezpieczeniową PZU z tytułu pobytu w szpitalu i leczenia szpitalnego to Powszechny Zakład Ubezpieczeń powinien partycypować w kosztach związanych z leczeniem, jak i pobytem w szpitalu.

Wszystko zależy od warunków polisy. Starając się o odszkodowanie za pobyt w szpitalu z PZU najlepiej jest zapytać w placówce PZU jakie dokumenty należy dostarczyć. Z pewnością będą potrzebne: zaświadczenia o pobycie w szpitalu, numeru polisy ubezpieczeniowej, jak i dowodu tożsamości ubezpieczonego.

Podstawa prawna: Kodeks cywilny (Dz.U. z dnia 18 maja 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*