Kiedy trzeba płacić podatek od sprzedanych akcji pracowniczych?

W ubiegłym roku złożyłem dyspozycję sprzedaży całego pakietu akcji pracowniczych. W tym roku musiałem uiścić podatek w urzędzie skarbowym. Dlaczego prawo skarbowe jest dobrowolnie interpretowane? Chodzi o to, że w innych regionach Polski podatnicy są zwalniani z tego obowiązku, a w US Słubice nie chcą słyszeć o możliwości odprowadzenia podatku od sprzedanych akcji.

Od sprzedaży akcji pracowniczych nie zawsze trzeba uiszczać podatek. To prawda, że sprawa ta często spotykała się z rożnym wydźwiękiem interpretacyjnym. Dowolność interpretacji przepisów w tej sprawie została wręcz wykluczona przez ministra finansów.

Ministerstwo Finansów w piśmie z 16 marca 2007 r. (sygn. MB8/250/2007), podziela stanowisko, że koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży tych akcji należy ustalić na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 w związku z art. 22 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updf). Według pierwszego z tych przepisów wydatki na kupno udziałów (akcji) stają się kosztem z chwilą odpłatnego zbycia tych walorów. Z kolei w art.22 ust.1d updf został wskazany sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów w razie sprzedaży (odpłatnego zbycia) rzeczy lub praw nabytych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, w związku z którymi stosownie do art. 11 ust. 2 – 2b updf, określony został przychód. A tak właśnie jest w wypadku akcji kupionych z dopłatą pracodawcy. W tej sytuacji kosztem przy sprzedaży jest wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2b updf powiększona o wydatki na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw, czyli w tym wypadku akcji.

Kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży tych akcji jest także różnica między ich ceną rynkową a odpłatnością dla pracownika. Słowem, kosztem uzyskania w razie sprzedaży jest cała cena zakupu akcji. Dochodem jest, więc różnica między kwotą uzyskaną ze sprzedaży, a ceną zakupu (powiększona o ewentualne inne koszty). Podatek od tego dochodu wynosi19 proc. Ci, którzy zapłacili podatek, opierając się na błędnej interpretacji urzędu skarbowego, mogą odzyskać nadpłatę, jeśli złożą korektę zeznania.

Nie ma kosztów uzyskania przychodu w razie sprzedaży bezpłatnych akcji pracowniczych uzyskanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji. Sprzedający je pracownik może cenę należną ze sprzedaży pomniejszyć tylko o koszty sprzedaży, jeśli je poniósł, np. o prowizję biura maklerskiego. Potwierdził to minister finansów w interpretacji nr PB5/RD 033-2-106/04 z 18 marca 2004 r. (Dz. Urz. Min. Fin. nr 5, poz. 34).

Podstawa prawna: Ustawa u podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 16, poz. 176 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*