Komponent ludzki – inwestycja w przyszłość

Współczesny rynek staje się coraz bardziej wymagający wobec produktu czy usługi, które mu oferujemy. Dzieje się tak dlatego, gdyż ciągle zmniejszają się wymiary ludzkiej cywilizacji w sensie przestrzennym, globalizacja sięgnęła niemalże każdego zakątka współczesnego świata.

Postaw na człowieka

Ogólnie dostępne markowe produkty, wymagają od organizacji o lokalnym zasięgu większej innowacyjności i prężności w zdobywaniu chętnych do korzystania ze swych usług. Dlatego też często ich nakłady wydają się przekraczać te, które ponoszą znane już na rynku firmy. Mimo ubolewania nad taką sytuacją, należy przypomnieć sobie, że i nasi potencjalni rywale niegdyś tak samo starali się zdobyć rynek, jak i my dziś.

O ile produkt można ulepszyć przy pomocy maszyn, wypuścić go na rynek przy pomocy zmotoryzowanych podwykonawców, o tyle kwestie tego, kto ma wprowadzać innowacje do naszych usług, kto ma je rozpowszechniać, kto ma dbać o finanse firmy itp. zależą jedynie od osób, jakie zatrudnimy, a nie od mechanizmów, które zastosujemy.

Najważniejszym kapitałem w firmie, powinien być więc sektor ludzki. Tak naprawdę to większe inwestycje w dobrych pracowników, być może na początku przerażające w swych kosztach, stają się później bezcennym zyskiem dla firmy i często wymiernym w postaci przychodów ze sprzedaży.

Ze względu na wymogi rynku dziś najważniejszym staje się człowiek wnoszący do danej organizacji nie tylko nabyte kwalifikacje, ale także zaangażowanie w działania i życie firmy, kreatywność, pomysłowość oraz wiele innych cennych rzeczy. Dziś mniej ważną staje się wiedza fachowa i kwalifikacje, a liczy się osobowość pracownika. Pracodawcy chcą wiedzieć, czy ktoś w ogóle potrafi, a także jak sprawdza się w zadaniach w grupie, w pracy samodzielnej czy zespołowej. Liczy się też fakt, czy ktoś posiada poczucie odpowiedzialności za podejmowane przez siebie decyzje, czy w ogóle potrafi samodzielnie je podejmować. Na ile jest elastyczny wobec wymogów firmy. Ile czasu może poświęcić swej pracy. Dziś zapomina się pomału czasy, kiedy zamykając za sobą drzwi firmy, kończyło się pracę. Teraz często zabiera się ją ze sobą do domu. Ważna jest także odporność na stres i umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych. Niezbędną cechą staje się łatwość komunikacji, otwartość na zmiany, umiejętność zachowania się w okresie transformacji, szybkie uczenie się i zbieranie informacji i doświadczeń.

Demokracja zastępuje tyranię

Wraz z nowymi wymogami rynku stanęło przed przedsiębiorcami nowe zadanie: nowe przywództwo w postaci współuczestniczenia i upodmiotowienia pracowników. Modele przywództwa oparte na biurokracji i bezwzględnej władzy, gdzie lider odgrywał rolę nieznoszącego sprzeciwu władcy, tyrana, ustępują miejsca współpracy i demokracji. Dziś podstawowymi umiejętnościami przywódcy powinny być motywowanie pracownika oraz wyzwalanie u niego mobilizacji do działania w różnych zakresach. Ważne jest stwarzanie pracownikom warunków do wykorzystania całego ich potencjału: doświadczenia, kreatywności, zaangażowania, pomysłowości, dla realizacji celów organizacji.

Przywódcy powinien także doskonalić komunikację z ludźmi wewnątrz organizacji. Bowiem bez komunikacji nie ma organizacji, a więc i postępu w rozwoju firmy. Wsłuchiwanie się w głosy i pomysły innych jest umiejętnością bezcenną dla wprowadzania innowacji i ulepszeń. Dodatkowo dzięki umiejętnościom przywódczym i mentorskim, lider (może być nim właściciel czy osoba zarządzająca danym działem) powinien budzić u swych współpracowników szacunek, podziw i chęć podążania jego śladem (oby był tego wart).

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*