Koszty sprowadzenia samochodów spoza Unii Europejskiej

Sprowadzanie samochodów do Polski spoza terytorium Wspólnoty Europejskiej zwykle wiąże się z szeregiem utrudnień, wynikających przede wszystkim z nieznajomości procedur towarzyszących sprowadzaniu pojazdów. O czym należy więc pamiętać sprowadzając do Polski samochody z USA, Japonii czy Chin?

Import aut spoza UE

Import samochodów z krajów pozawspólnotowych od momentu zakupu pojazdu do chwili jego użytkowania w Polsce można podzielić na trzy etapy:

  • kupno samochodu poza terytorium UE;
  • cło, akcyza i VAT płacona na granicy UE ( np. w Polsce) + opłata recyklingowa;
  • rejestracja pojazdu w Polsce.

Importem towarów zwykło się nazywać przywóz towarów z krajów nienależących do Unii Europejskiej na terytorium państw członkowskich. Dotyczy to więc i samochodów sprowadzanych z USA, Japonii czy Chin. Od każdego sprowadzonego auta należy odprowadzić należne odpłaty: cło, podatek VAT oraz akcyzę. W tym celu należy najpierw ustalić wartość celną. Wartość celna powiększona o kwotę cła posłuży do obliczenia kwoty podatku akcyzowego od tych pojazdów. Z kolei wartość celna powiększona o kwotę cła na te samochody i kwotę podatku akcyzowego od nich służy do obliczenia podatku VAT od sprowadzonych pojazdów.

Stawki celne obowiązujące przy imporcie samochodów do Polski i innych krajów UE znajdują się w Taryfie Celnej Wspólnot Europejskich. Generalnie samochody osobowe importowane do UE z USA, Chin, Japonii czy Korei obciążone są stawką celną w wysokości 10%. Warto przy tym dodać, że stawka ta w żadnej mierze nie jest zależna od pojemności i rodzaju silnika oraz wieku pojazdu. Stawki celne obowiązujące przy imporcie towarów do UE z krajów trzecich dla poszczególnych kodów CN nomenklatury towarowo-statystycznej Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich na 2004 r. zostały ustanowione rozporządzeniem Komisji Europejskiej 1789/2003 z dnia 11 września 2003 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE nr L 281.

Czy wiesz, że…?

Unia Europejska zawarła z niektórymi krajami tzw. umowy preferencyjne, na podstawie których stawki celne na pojazdy samochodowe zostały znacznie obniżone i wynoszą w przypadku Turcji, Mołdawii, Szwajcarii – 0%.

Przy wyjeździe z kraju importer zawsze przechodzi kontrole graniczną przeprowadzaną zawsze przez Służbę Celną i Straż Graniczną. Jeżeli zatem ktoś zamierza importować samochód do Polski z krajów niezrzeszonych w Unii Europejskiej powinien pamiętać, że przed wyjazdem po zakup samochodu należy zaopatrzyć się w paszport, wizę, pieniądze czy kartę płatniczą. Warto także pomyśleć o wykupie tzw. „Zielonej Karty” lub ubezpieczenia granicznego, ponieważ niektóre państwa nadal tego wymagają oraz zabraniu ze sobą środków płatniczych na każdy dzień pobytu na terytorium państwa, z którego mamy zamiar sprowadzić pojazd. Limit środków płatniczych przy przekroczeniu granicy każdy kraj ustala oddzielnie. Należy także liczyć się z tym, że w niektórych przypadkach sprowadzający pojazd spoza UE będzie musiał złożyć w urzędzie celnym zabezpieczenie na poczet cła i podatków. Po powrocie do Polski importer z zakupionym samochodem osobowym ponownie przechodzi kontrolę graniczą i zobowiązany jest tym samym dokonać zgłoszenia celnego przywożonego pojazdu samochodowego na wspólnotowy obszar celny. W przypadku gdy importer chce skorzystać z preferencyjnych stawek celnych wynikających ze Wspólnotowej Taryfy Celnej, koniecznym dokumentem do ich uzyskania będzie dowód pochodzenia pojazdu.

Dowodem jaki powinniśmy posiadać przy odprawie celnej jest dokument SAD. Z tym dowodem odprawy i pozostałymi dokumentami takimi np. jak faktura VAT, rachunek za pojazd lub umowa kupna-sprzedaży, karta pojazdu, dowód rejestracyjny lub potwierdzenie wyrejestrowania pojazdu w kraju jego pochodzenia, wyciąg ze świadectwa homologacji importer powinien udać się do Wydziału Komunikacji w celu zarejestrowania samochodu. Stanowi o tym polskie prawo o ruchu drogowym.

Kiedy już wszystkie sprawdzone dokumenty i pojazd nie budzą żadnych zastrzeżeń, samochód zostaje dopuszczony do obrotu na granicy. Warto tutaj wspomnieć, że jeżeli właściwość urzędu granicznego przewiduje zastosowanie procedury tranzytu to wymagane jest poddanie pojazdu takiej procedurze, o ile pojazd nie został już objęty taką procedurą. A zatem stosując procedurę tranzytu pojazd powinien zostać przedstawiony w urzędzie celnym wskazanym w naszym w zgłoszeniu tranzytowym, w terminie określonym w zgłoszeniu.

Jeżeli dokonujemy importu pojazdów z krajów EFTA czyli z Szwajcarii, Norwegii, Islandii, oraz Liechtensteinu, towary te w momencie wprowadzenia na terytorium Polski, będą już objęte procedurą wspólnotowego tranzytu. Mają tutaj zastosowanie przepisy Konwencji wspólnej procedury celnej i tranzytowej.

Uwaga!

Importerzy samochodów spoza Unii Europejskiej są zobowiązani uzyskać pozytywną opinię z polskiej stacji diagnostycznej o stanie technicznym pojazdu. W przypadku importu jednego samochodu będącego nowym środkiem transportu importer zwolniony jest z przedstawienia w urzędzie komunikacji wyciągu ze świadectwa homologacji wydawanego przez Ministerstwo Infrastruktury.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*