Koszty sprowadzenia samochodów z krajów Unii Europejskiej

W krajach Unii Europejskiej obowiązuje swobodny przepływ towarów, dotyczy to także samochodów osobowych. Tak więc przywóz do Polski samochodów z dowolnego kraju Unii powinien być wolny od należności celnych przywozowych. Jest jednak inaczej. Ale może się to zmienić, ponieważ 18 stycznia 2007 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyda wyrok w sprawie akcyzy na samochody sprowadzane do Polski. Czy przepisy dotyczące sprowadzania pojazdów z krajów UE w zakresie VAT są zgodne z unijnymi dyrektywami? Czy resortowi finansów grozi lawina zwrotów akcyzy?

VAT na samochody sprowadzane z UE

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) w stosunku do sprowadzanych samochodów z UE formułuje dwa reżimy podatkowe. Zastosowanie jednego z nich jest zależne od spełnienia przez sprowadzany samochód definicji nowego środka transportu, która zawarta została w art. 2 pkt 10 ustawy o VAT. Według tego przepisu samochód może być traktowany jako nowy, jeżeli nie przejechał więcej niż 6 tys. km lub od momentu dopuszczenia go do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy. W przypadku samochodu uznanego za nowy środek transportu, podatek VAT zawsze będzie pobierany w kraju, w którym pojazd będzie używany, niezależnie od statusu sprzedającego i nabywcy. Zatem polski podmiot (osoba fizyczna bądź prawna) niezależnie od tego, czy jest on podatnikiem VAT, czy też nie, który nabędzie nowy samochód w innym państwie Unii Europejskiej, zobowiązany jest do odprowadzenia podatku VAT w Polsce w pełnej wysokości.

Uwaga!

W przypadku nabycia samochodu niespełniającego przedstawionej wcześniej definicji Nowego Środka Transportu przez osobę fizyczną, bądź prawną niebędącą podatnikiem VAT, podatek ten zostanie, co do zasady zapłacony w cenie nabywanego samochodu w miejscu zakupu, oczywiście jeżeli transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Nabywający samochód w UE powinien posiadać dowód własności pojazdu, deklarację jego wartości, aktualne świadectwo homologacji wydane zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub dowód rejestracyjny kraju Unii Europejskiej, w którym samochód był zarejestrowany wraz z tablicami rejestracyjnymi jeżeli samochód był wcześniej zarejestrowany. W przypadku, gdy nowy samochód został już wcześniej wyrejestrowany, to wymagany będzie przy pierwszej rejestracji w RP dokument o wyrejestrowaniu pojazdu oraz wcześniejszy dowód rejestracji.

Czy wiesz, że…?

Sprowadzając pojazd z UE podczas jego rejestracji nie ma obowiązku uzyskania opinii z polskiej stacji diagnostycznej, ponieważ obecnie jest już uznawane świadectwo homologacji typu pojazdu wydane w państwach członkowskich UE zgodnie z obowiązującą w tej materii zasadą wzajemności. Dotyczy to nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, jak również motocykli i motorowerów.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*