Małe firmy boją się nowych pomysłów

Osoby prowadzące w Polsce biznes niechętnei sięgają po innowacyjne pomysły wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Mikrofirmy rzadko korzystają z nowatorskich pomysłów przede wszystkim przez koszty jakie wdrażanie innowacji generuje oraz brak źródeł finansowania. Co gorsza znaczna część małych firm nie widzi potrzeby wprowadzania zmian o charakterze proinnowacyjnym.

„Polskie mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające do 10 osób (jest ich aż 1,8 mln), nie są innowacyjne — takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez firmy badawcze PSBD i Quality Watch na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Tylko 26 proc. z 1,5 tys. badanych przed- siębiorców zadeklarowało, że w ciągu trzech ostatnich lat wprowadziło w firmie jakiekolwiek zmiany. To spadek wskaźnika w porównaniu z 2005 r., kiedy odsetek wyniósł 33 proc. Co gorsza, aż 75 proc. z nich nie za- mierza się zmieniać w przyszłości. ” – czytamy w „Pulsie biznesu”.

„Brak pieniędzy i trudny dostęp do finansowania zewnętrznego to według mikroprzedsiębiorców główne bariery dla innowacji. Wprowadzanie zmian kojarzy się im głównie z wydatkami i ryzykiem ekonomicznym — twierdzi w „Pulsie biznesu” współautorka badania Małgorzata Juchniewicz z Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Według Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat), w dziedzinie innowacyjności Polska jest w ostatniej – czwartej – grupie państw Unii Europejskiej. Jak szacuje Eurostat, Polska, aby zbliżyć się do obecnej średniej europejskiej, potrzebuje ponad 20 lat – pod warunkiem że podejmie odpowiednie inicjatywy. W Unii 60 proc. badań naukowych finansowanych jest przez biznes; w Polsce jest odwrotnie, nawet 70 proc. badań pokrywają środki z budżetu lub unijnych funduszy. Musimy się zastanowić, jak dogonić resztę Europy.

Więcej w „Pulsie biznesu”, w artykule „Mikrofirny boją się innowacji”

Komentarze

Mniej biurokracji na innowacje

30 marca 2010 Odpowiedz

Wniosek jest oczywisty, mniej biurokracji podczas dotępu do róznych źródel kapitałowych efekt pojawi sie sam. Nie można powiedzieć ze Polacy nie mają dobrych pomyslów tylko ze mają niesomowicie okrojony dostęp do środkow finansowych, co wiadomo od dawna i nie trzeba przeprowadzać badań empirycznych aby to udowodnić

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*