Minister pracy nie boi się wyroku Trybunału

Minister pracy jest spokojny o wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego. Złożenie wniosku zapowiedziało SLD, taki wniosek chce złożyć także PiS.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że w sprawie reformy emerytalnej odbyły się liczne konsultacje społeczne, zmiany w systemie emerytalnym są reakcją na zmiany demograficzne, a ustawa została skonstruowana bardzo precyzyjne. Minister powtórzył, że wysokość emerytury cząstkowej czyli wcześniejszej będzie wynosiła 50 procent emerytury docelowej. Mężczyźni na taką emeryturę mogliby przejść po ukończeniu 65 roku życia, kobiety zaś po skończeniu 62 lat.

Minister pracy odniósł się również do zaskarżonego już w Trybunale wniosku dotyczącego kwotowej waloryzacji emerytur. Zaznaczył, że w trudnych czasach taka waloryzacja była dobrym rozwiązaniem i dlatego jest spokojny o wyrok Trybunału w tej sprawie.

Władysław Kosiniak Kamysz zapowiedział też, że jeszcze w czerwcu złoży do ministra finansów wniosek o odblokowanie środków z Funduszu Pracy, gdyż chce mieć finanse na zwalczanie bezrobocia.

Informacyjna Agencja Radiowa(IAR) Elżbieta Łukowska/ miro/