Młoda firma będzie zwolniona przez 6 miesięcy z płacenia na ZUS

Zwolnienie młodych przedsiębiorców przez pierwsze pół roku z płacenia składek na ZUS czy brak konieczności rejestrowania drobnej działalności to tylko wybrane elementy tzw. Konstytucji Biznesu, którą dziś przedstawi wicepremier Mateusz Morawiecki. 


„Puls Biznesu” opisał założenia resortu rozwoju, które mają ułatwić zakładanie i prowadzenie biznesu w Polsce. Które z propozycji przygotowanych przez ministerstwo mogą zainteresować osoby myślące o własnym biznesie?

Jednym z głównych elementów składowych pakietu zmian dla biznesu skierowanych do młodego biznesu jest zwolnienie nowozakładanych firm z konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Okres karencji dla nowej firmy wynosić będzie 6 miesięcy. Obecnie młoda firma od pierwszego miesiąca działalności opłaca składki w wysokości  478 zł(przez 2 lata). Początkujący przedsiębiorca zobowiązany jest do wykonania przelewów do ZUS niezależnie czy jego firma generuje zyski, a nawet przychody. Propozycja półrocznego zwolnienia z opłacania składek jest więc realizacją postulatu, który od lat przedstawiają organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości w Polsce. 

Podobnie zresztą, jak inna planowana zmiana zakładająca, że nie będą musiały rejestrować firmy osoby, których przychody z prowadzonej działalności nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. To oznacza, że od stycznia 2017 roku  nie będzie wymagała zakładania firmy drobna działalność, która generuje miesięczne przychody nie większe niż 1000 zł(minimalne wynagrodzenie wyniesie2000 zł). Kolejne propozycje dla biznesu to likwidacja numeru REGON oraz obowiązku posiadania pieczątki firmowej. Konstytucja Biznesu zakłada również, że przedsiębiorca będzie mógł wrzucić w koszty faktury, z którymi kontrahent zalega dłużej niż 150 dni. Ministerstwo Rozwoju chce także wprowadzić klauzulę pewności prawa, która m.in. pozwoli powoływać się na cudze interpretacje podatkowe bez groźby ponoszenia konsekwencji z tego tytułu. W planach resortu rozwoju jest również likwidacja zbędnych licencji i pozwoleń.

Projekt Konstytucji Biznesu zostanie przedstawiony w czwartek przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego podczas Kongresu 590 będącego platformą wymiany myśli między biznesem, polityką i nauką.

Grzegorz Marynowicz

Bankier.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*