Na założenie firmy PFRON wypłaci nawet 44,5 tys. zł

Osoby niepełnosprawne, które chcą postawić na własny biznes mogą liczyć nawet na 44,5 tys. zł na ten cel. Pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej sięgające 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia niepełnosprawnym daje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Decyzję o udzieleniu wsparcia wydaje natomiast starosta.

„Pomoc na założenie przedsiębiorstwa wypłaca PFRON za pośrednictwem powiatów. Wysokość dotacji określa umowa między osobą niepełnosprawną a starostą, z tym że nie może ona być wyższa od 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia (w IV kwartale tego roku była to kwota 44 528,25 zł). Dotacji nie otrzyma niepełnosprawny, który dostał już środki publiczne na ten sam cel. Osoba, która otrzyma pomoc, będzie musiała ją zwrócić wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, jeśli z własnej winy naruszy warunki umowy ze starostą.” – pisze „Gazeta prawna”.

„Wzór wniosku o wypłatę dofinansowania z PFRON określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Wniosek należy złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej pracy. Starosta sprawdza go pod względem rachunkowym oraz formalnym.” – czytamy w „Gazecie prawnej”.

Jak informuje gazeta w trakcie oceny wniosku starosta bierze pod uwagę:

• przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki;
• popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność;
• kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków;
• uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy;
• wysokość środków własnych wnioskodawcy;
• wysokość posiadanych środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku.

„Starosta pisemnie informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku (jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały o podziale środków PFRON przekazanych powiatowi na cele związane z rehabilitacją niepełnosprawnych).” – pisze gazeta.

Więcej w „Gazecie prawnej” w artykule „Nawet 44,5 tys. zł wypłaci PFRON na założenie firmy”

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*