NBP przewiduje niższą dynamikę wzrostu PKB

Narodowy Bank Polski ogłosił projekcję inflacji i PKB na najbliższe 3 lata. Z danych wynika, że dynamika PKB w 2013 roku obniży się do 2,1 procent, a w 2014 roku przyspieszy do około 3 procent. Na podobnym do obecnego poziomie utrzyma się też inflacja. W 2012 roku ma ona utrzymać się na poziomie około 4 procent.

Jacek Kotłowski zastępca dyrektora Instytutu Ekonomicznego wyjaśnia, że inflacja w najbliższym czasie osiągnie około 3,9 procent. Dodaje, będzie ona spadać wraz ze spowolnieniem gospodarczym, umocnieniem złotego i w związku z niskimi cenami surowców. Zdaniem Kotłowskiego w przyszłym roku inflacja może spaść nawet poniżej celu inflacyjnego NBP wyznaczonego na poziomie 2,7 procent. W 2014 inflacja ma według prognoz spaść do poziomu 1,8 procent.

W odniesieniu do PKB najbliższa prognoza nie jest optymistyczna. W tym roku wzrost produktu krajowego brutto ma kształtować się na poziomie zbliżonym do trzech procent, natomiast w przyszłym roku, jak wyjaśnia Jacek Kotłowski, dynamika wzrostu będzie niższa.

Prognozowane przez ekspertów lekkie ożywienie gospodarki w 2014 wynika ze spodziewanej poprawy na rynkach światowych, zwłaszcza lepszej sytuacji gospodarek wschodzących i zwiększonej elastyczności gospodarki amerykańskiej.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/ Paweł Buszko/kl/buch

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*