Niania na umowie uaktywniającej a staż pracy

Czy pracując na umowę uaktywniającą jako niania, można zaliczyć ten okres do stażu pracy? Umowa była na 8 godzin, a składki odprowadzane od 800 zł.

Umowa uaktywniająca nie jest zaliczana do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze takie jak prawo do urlopu wypoczynkowego. Jest to umowa o świadczenie usług i stosuje się odpowiednio do niej przepisy dotyczące umowy zlecenia. Umowa ta zapewnia odprowadzanie od wynagrodzenia niani składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne. Osoba pracująca jako niania może przystąpić jak każdy zleceniobiorca do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Okres pracy na podstawie tej umowy będzie zaliczany do stażu pracy wymaganego przy ustaleniu prawa do emerytury.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 145 ze zm.)

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*