Niemal połowa żłobków jest placówkami niepublicznymi

Niemal połowa klubów dziecięcych w Polsce to placówki niepubliczne. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na koniec 2011 roku było ich 47 procent.

Na 31 grudnia ubiegłego roku żłobki, oddziały żłobkowe i kluby dziecięce dysponowały ponad 42 tysiącami miejsc, czyli o prawie 10 tysiącami więcej niż rok wcześniej. W sumie w Polsce działało 925 tego typu placówek.

Kluby dziecięce to nowo wprowadzona forma opieki nad małymi dziećmi. Placówki te były zdecydowanie mniejsze niż działające żłobki i oddziały żłobkowe. Przeciętnie dysponowały 16-17 miejscami, żłobki 71, a oddziały żłobkowe – 34-a.

Wszystkie placówki publiczne pracowały powyżej 5 godzin dziennie, a ponad 34% placówek ponad 10 godzin. Oprócz tgo, około 70% klubów dziecięcych pracowało dłużej niż przewiduje ustawa, czyli ponad 5 godzin dziennie.

Na koniec 2011 roku z opieki wszystkich rodzajów placówek korzystało 41 tysięcy dzieci, z czego 80 procent to dzieci przebywające w żłobkach. .

IAR K.P. na podst. komunikatu

IAR/Prostak Krystyna/dyd

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*