Niski zasiłek macierzyński na własnej działalności

Prowadziłam działalność gospodarczą od kwietnia tego roku. Od końca lipca został mi przyznany zasiłek macierzyński. ZUS przesyła mi jednak kwotę znacznie niższą niż wynika z opłacanych przeze mnie składek – jako podstawę kwota 3700 zł, tymczasem na konto wpływa 2100 zł. Jak to wytłumaczyć? Czy można się jakoś odwołać?

Niestety podane przez Panią informacje nie są wystarczające. Precyzyjne powody wypłaty świadczenie w podanej wysokości powinna mieć Pani wskazane na Decyzji przyznającej prawo do zasiłku. Natomiast zgodnie z ogólną regulacją wysokość zasiłku macierzyńskiego uzależniona jest od złożenia wniosku o poszczególne typy urlopów związanych z rodzicielstwem. W terminie 14 dni od porodu mogła Pani zgłosić chęć skorzystania tylko z urlopu macierzyńskiego bądź równocześnie także z urlopu rodzicielskiego. Jeśli matka deklaruje chęć skorzystania z obu urlopów, zasiłek będzie wypłacany w wysokości 80 proc. podstawy.

Podstawą wymiaru zasiłku jest przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana była składka na ubezpieczenie chorobowe za okres 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających powstanie uprawnień do świadczenia. Kiedy uprawnienia te powstały przed upływem tego okresu, za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71 proc. podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie. Od kwoty pobieranego zasiłku macierzyńskiego pobiera się również zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18%. W przybliżeniu z kwoty 3700,00 zł po odjęciu 507,27 zł ( 13,71 %) pozostaje kwota 3192,00 zł, której 80 % wynosi 2554,18 zł. Natomiast odjęcie z tej kwoty 18% podatku daję sumę właśnie około 2100,00 zł.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

Art. 29-31, art. 36, art. ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw ( tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.)

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*