Oddział spółki z o.o. bez odrębnego NIP i księgowości

Chcę utworzyć oddział spółki z o.o. Będzie on wpisany do KRS jako oddział, ale nie chcę mieć odrębnego NIP ani księgowości. Jak przeprowadzić taki proces?

Oddział każdej spółki będzie zobowiązany do złożenia zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na swoją siedzibę w celu uzyskania numeru NIP tylko i wyłącznie w przypadku obowiązku funkcjonowania jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnik składek na ubezpieczenie społeczne pracowników. Taki obowiązek będzie spoczywał na oddziale, który w tym przypadku działa jako pracodawca zatrudniający pracowników i każdy podmiot posiadający ten status jest zobowiązany do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego.

Natomiast oddział spółki nie będzie odrębnym podatnikami podatku VAT. We wszystkich kwestiach dotyczących rozliczania tego podatku odział zobowiązany jest do podawania i posługiwania się numerem NIP swoje głównej jednostki.

Jeśli oddział spółki nie będzie zatrudniał pracowników czyli nie zostanie płatnikiem zaliczki na podatek dochodowy oraz płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne wtedy nie będzie miał obowiązku posiadania odrębnego numeru NIP.

kancelaria TWZadw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

Art. 2 ust. 2 oraz art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.)

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu ILPP1/443-640/11-5/BD

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*