Ogromne zainteresowanie dotacjami na e-biznes

Młodzi przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem kapitału na start lub rozwój swojego e-biznesu muszą powoli szykować się na następny nabór z Działania 8.1 Programu Innowacyjna Gospodarka. Okazuje się bowiem, że zainteresowanie dotacjami na działalność w Internecie przerosło najśmielsze oczekiwania co spowodowało, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości została zmuszona do zamknięcia  konkursu  w pierwszym dniu jego startu.

Planowo nabór wniosków miał trwać od 2 do 31 marca, ale PARP już wcześniej informowała zainteresowanych, że termin ten ulegnie skróceniu w momencie gdy łączna suma dofinansowania złożonych przez przedsiębiorców wniosków osiągnie 130% planowanej alokacji – czyli prawie 188 mln zł. Zgodnie z regulacjami dotyczącymi działania 8.1 nabór będzie kontynuowany do czwartku, czyli 3 dni od momentu ogłoszenia zamknięcia konkursu.

Środki dostępne w ramach działania 8.1 dostępne są dla mikro- i małych przedsiębiorców, którzy planują świadczyć e-usługę, czyli biznes oparty na nowoczesnych technologiach. W ramach działania 8.1 przedsiębiorcy otrzymują refundację do 85% wartości projektu. Finansowanie trwa 24 miesiące. By usługa mogła zostać zaliczona do e-usługi musi spełniać cztery podstawowe warunki:

– świadczona w sposób zautomatyzowany przy użyciu technologii informacyjnych,
– dostępna w publicznych sieciach telekomunikacyjnych (czyli nie może to być np. internetowa sieć osiedlowa, czy wewnętrzna sieć stosowana w firmach – intranet),
– dostępna na indywidualne żądanie usługobiorcy (w dowolnie wybranym przez niego momencie)
– dostępna bez obecności stron w trakcie jej realizacji.

E-usługę można prowadzić za pośrednictwem kilku kanałów – internet, urządzenia mobilne (przez telefon komórkowy i inne urządzenia przenośne) oraz telewizję cyfrową i satelitarną.

PARP planuje, że w 2009 r. ogłoszone będą co najmniej dwa konkursy na projekty w ramach działania 8.1.

Przeczytaj więcej o dotacjach na własny e-biznes:

– Miliony dla osób z pomysłem na e-biznes

– Dotacje na e-biznes. Najczęstsze pytania

– Zdobądź kapitał na działalność w Internecie

– Z jakich dotacji mogą skorzystać startupy?

Źródło: MamBiznes.pl/PARP

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*