Ranking kont firmowych

Opłacalność leasingu

Na opłacalność leasingu ma wpływ dużo czynników. Za każdym razem należy brać pod uwagę własną sytuację finansową obecną i przewidywaną wobec koniunktury na rynku oraz zmian w prawie podatkowym.

Czy Leasing jest opłacalny?

Na opłacalność leasingu ma wpływ dużo czynników. Za każdym razem należy brać pod uwagę własną sytuację finansową obecną i przewidywaną wobec koniunktury na rynku oraz zmian w prawie podatkowym. Należy dokonać symulacji i kalkulacji leasingu pod kątem możliwości przedsiębiorstwa, jego potrzeb oraz zyskowności takiego działania.

Musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim:

  • sposób opodatkowania tytułem podatku dochodowego oraz podatku VAT. Wpływ na to ma forma prawna przedsiębiorstwa. W niektórych przypadkach, opodatkowanie w formie ryczałtu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, leasing będzie traktowany na takich samych warunkach jak kredyt bankowy. Ważna jest też możliwość zwrotu podatku VAT na zasadach ogólnych.
  • wysokość dochodów przedsiębiorstwa, które będzie można regulować czynszem leasingowym jako kosztem, a jednocześnie określenie czy przedsiębiorstwo korzysta lub może skorzystać z ulg podatkowych co może stanowić alternatywę dla transakcji leasingowej traktowanej jedynie jako sposób ograniczenia dochodów.
  • możliwości finansowania inwestycji z innego źródła w postaci kredytu, formy pożyczki, dodatkowej emisji akcji lub emisji obligacji.
  • możliwość dysponowania sprzętem po okresie leasingu i osiąganie z tego tytułu dodatkowych korzyści – np. sprzedaż po cenie rynkowej będącej z reguły na wyższym poziomie niż cena wykupu.

Bogusław Półtorak

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.