Rezygnacja z usług banku wcale nie taka łatwa

Banki zachęcają do otwierania rachunków i korzystania ze swojej oferty. Jeśli jednak chcemy z usług banku zrezygnować, nie jest to wcale takie łatwe. Rezygnacja z usług banku wcale nie taka łatwa Banki zachęcają do otwierania rachunków i korzystania ze swojej oferty. Jeśli jednak chcemy z usług banku zrezygnować, nie jest to wcale takie łatwe. Wypowiedzenie…

Zasady ewidencji leasingu

Chcąc poprawnie ewidencjonować operacje rachunkowe związane z leasingiem należy mieć również na uwadze jego konsekwencje podatkowe. Leasing jako szczególna forma finansowania Leasing jest szczególną formą finansowania inwestycji, umożliwiającą inwestorowi korzystanie z dóbr inwestycyjnych, bez konieczności ich zakupu. Warunki leasingu mogą zostać dowolnie ustalone przez strony i są często wielowymiarowe. W praktyce charakter transakcji określa rodzaj…

Na co zwrócić uwagę przed zawarciem umowy leasingu?

Podejmowanie decyzji o zawarciu umowy leasingowej wymaga dogłębnego rozpoznania ofert i możliwości potencjalnego leasingodawcy. Jest to ważne z uwagi na to, że umowa leasingu wiąże strony czasami na wiele, można powiedzieć na dobre i na złe. Zanim podpiszesz Podejmowanie decyzji o zawarciu umowy leasingowej wymaga dogłębnego rozpoznania ofert i możliwości stawianych do dyspozycji klienta ze…

Leasing: Za i przeciw

Leasing ciągle budzi wiele kontrowersji. Dla wybrania tej formy finansowania nadal pozostają istotne warunki podatkowe rozliczania leasingu. Zalety i wady Wielość rodzajów leasingu utrudnia określenie zalet i wad generalnych leasingu. Z drugiej strony ma to swoją zaletę, gdyż każdy może dopasować formę do swoich potrzeb. Jest to tylko zależne od dobrej woli leasingodawcy i ewentualnie…

Podstawy leasingu

Korzystanie z leasingu stało się gospodarczą koniecznością w dobie rosnącej konkurencji. Rozwój leasingu jako formy finansowania potrzeb inwestycyjnych datuje się od lat pięćdziesiątych. Rozwój leasingu Korzystanie z leasingu stało się gospodarczą koniecznością w dobie rosnącej konkurencji. Coraz wyższe nakłady inwestycyjne na środki produkcji wysokiej techniki i coraz krótsze okresy inwestycji powodują ze strony przedsiębiorców duże…

Rodzaje leasingu

Na świecie rozwinęło się wiele form i rodzajów przeprowadzania transakcji leasingowych. Leasing finansowy i operacyjny Na świecie rozwinęło się wiele form i rodzajów przeprowadzania transakcji leasingowych. W warunkach polskiej gospodarki, która od dość krótkiego czasu tworzy podstawy funkcjonowania wolnego rynku w sferze pieniądza, kapitału, inwestycji, zaistniały formy tzw. leasingu kapitałowego i operacyjnego, które w naszej…

Sekurytyzacja należności leasingowych

Firmy leasingowe borykają się z brakiem kapitału na prowadzenie akcji leasingowej. Może sekurytyzacja należności jest sposobem na rozwiązanie problemów z płynnością finansową spółek leasingowych? Na czym polega transakcja sekurytyzacyjna Sekurytyzacja umożliwia na atrakcyjnych warunkach odzyskanie środków z aktywów firm leasingowych. Przy zastrzeżeniu, że aktywa te przynoszą określony dochód i są oddzielone pod względem prawnym i…

Opłacalność leasingu

Na opłacalność leasingu ma wpływ dużo czynników. Za każdym razem należy brać pod uwagę własną sytuację finansową obecną i przewidywaną wobec koniunktury na rynku oraz zmian w prawie podatkowym. Czy Leasing jest opłacalny? Na opłacalność leasingu ma wpływ dużo czynników. Za każdym razem należy brać pod uwagę własną sytuację finansową obecną i przewidywaną wobec koniunktury…

Sposoby wsparcia dla przedsiębiorczości

Rynek doradztwa dla przedsiębiorstw w Polsce rozwija się od wielu lat. Pomocą służą liczne firmy komercyjne, banki, które oprócz obsługi kredytowej oferują pomoc doradczą w określonym zakresie. Zakres pomocy i doradztwo Rynek doradztwa dla przedsiębiorstw w Polsce rozwija się od wielu lat. Pomocą służą liczne firmy komercyjne, banki, które oprócz obsługi kredytowej oferują pomoc doradczą…

Szukając środków dla rozwoju firmy

Skąd wziąć środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej? To pytanie często zadają sobie właściciele małych i średnich przedsiębiorstw. Najczęściej wykorzystywanym zewnętrznym źródłem finansowania nadal pozostają kredyty bankowe. Z uwagi na wysokie ryzyko zainteresowanie banków finansowaniem małych i średnich przedsiębiorstw okazuje się często ograniczone. Wiedzą to bardzo dobrze wszyscy przedsiębiorcy, którzy już kiedyś starali się o kredyt.…

Kto pomaga przedsiębiorcom?

Rynek doradztwa dla przedsiębiorstw w Polsce rozwija się od wielu lat. Pomocą służą liczne firmy komercyjne, banki, które oprócz obsługi kredytowej oferują pomoc doradczą w określonym zakresie. Zakres pomocy i doradztwo Rynek doradztwa dla przedsiębiorstw w Polsce rozwija się od wielu lat. Pomocą służą liczne firmy komercyjne, banki, które oprócz obsługi kredytowej oferują pomoc doradczą…

Kredyty dla firm

Powody do zaciągania kredytów przez przedsiębiorstwa można podzielić na dwie podstawowe grupy: potrzeba bieżącego dofinansowania działalności – utrzymania płynności finansowej, a także inwestycje. Bank dla klienta? Powody do zaciągania kredytów przez przedsiębiorstwa można podzielić na dwie podstawowe grupy: potrzeba bieżącego dofinansowania działalności – utrzymania płynności finansowej, a także inwestycje. Oba powody są dobre i oba…

Lista 500: Po raz pierwszy od dziesięciu lat zarobki prezesów spadły

Zależność dochodów szefów od przychodów firm nie jest tak oczywista, jak w poprzednich latach, nadal są one jednak silnie skorelowane z wielkością zysku netto. Lista 500: Po raz pierwszy od dziesięciu lat zarobki prezesów spadły Zależność dochodów szefów od przychodów firm nie jest tak oczywista, jak w poprzednich latach, nadal są one jednak silnie skorelowane…

Pamiętajmy o odpowiednim udokumentowaniu ulg podatkowych

Fiskus wymaga odpowiedniego dokumentowania ulg. Zbliżające się roczne rozliczenie podatku dochodowego zmusza nas do odszukania faktur i dowodów dokumentujących nasze prawo do ulg. Pod koniec roku pamiętajmy o ulgach Na zakup mieszkania lub budowę domu już za późno, aby skorzystać z dużej ulgi podatkowej, ale warto sobie przemyśleć jakie wydatki mogłyby stanowić podstawę do pomniejszenia…

Zamiast opłaty skarbowej podatek od czynności cywilnoprawnych

Zawierając umowę kupna – sprzedaży domu, samochodu jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku od czynności cywilno – prawnych. Zamiast opłaty skarbowej Zawierając umowę kupna – sprzedaży jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku od czynności cywilno – prawnych. Zasadniczo pobór podatku od czynności cywilno – prawnych następuje w sytuacjach, w których wcześniej obowiązywała opłata skarbowa. Zgodnie z przepisami…

Kredyt indywidualny a pożyczka gospodarcza

Spotykamy się z wieloma rodzajami i odmianami kredytów. Wybierzmy ten najlepiej odpowiadający naszym potrzebom. Kredyty indywidualne Kredyty te są udzielane osobom fizycznym ale nie prowadzącym działalności gospodarczej. Ponieważ banki wiedzą, że osoby fizyczne w przeważającej większości starają się sumiennie zwracać pieniądze pożyczone od banku, dlatego ten rodzaj kredytów jest ostatnio bardzo mocno promowany. Jest to…