Co z tą reklamą?

Nie wystarczy stworzyć projektu produktu, wytworzyć go i podać go konsumentom, bo i tak najprawdopodobniej ich nie zainteresuje. Aby tak się stało produkt, oprócz przystępnej ceny i dobrych kanałów do jego dystrybucji, potrzebuje reklamy. Bez reklamy się nie obejdzie Najprościej mówiąc reklama to najlepsze, najbardziej komunikatywne przekazywanie informacji o istnieniu i sposobie, w jaki dany…

Dyskutują albo robią

Komu należałoby po kilku latach pracy dla kogoś sugerować założenie własnej firmy? Czy byłbyś dobrym przedsiębiorcą? Mój partner w biznesie… … często żartuje, że jego znajomi dzielą się na dwie kategorie: takich, którzy na przyjęciach i imprezach towarzyskich dyskutują i opowiadają o swoich pomysłach na interes, o przyszłych wielkich prywatnych przedsięwzięciach i biznesach, oraz takich…

Dlaczego UE dotuje rozwój przedsiębiorczości?

Rozwój gospodarczy i społeczny każdego kraju uzależniony jest od wielu wzajemnie połączonych elementów. Na dobrą kondycję społeczeństwa wpływają takie czynniki jak położenie geograficzne, dostęp do surowców, stan infrastruktury, kapitał, itd. Tego typu zależności powodują powstawanie różnic w rozwoju między poszczególnymi regionami czy państwami. Od razu widać różnice między bogatymi a biednymi krajami Unii Europejskiej, np.…

Jakie i za co podatki płacić musimy?

W zasadzie większość z nas wie, że podatek to przymusowe, bezzwrotne, nieodpłatne i powszechne, obejmujące wszystkich obywateli, choć w różnym stopniu w zależności od prowadzonej przez nich działalności, świadczenie pieniężne, które pobierane jest przez państwo poprzez różne jego organy, jak np. urzędy skarbowe czy gminy. Pośrednie i bezpośrednie podatki Możemy wyróżnić podatki z uwagi na…

Dlaczego kształtowanie wizerunku jest istotne dla firmy?

Wizerunek to sposób, w jaki jesteśmy postrzegani przez innych. Jego cechą jest zmienność i niestabilność. Może ulec wzmocnieniu, jeżeli jednak jego kolejne elementy okażą się sprzeczne – bardzo łatwo ulegnie rozpadowi. Wizerunek umożliwia realizację celów Właściwy wizerunek zapewnia firmie lub produktowi możliwość realizacji założonych celów. W warunkach silnej konkurencji rynkowej, klient zainteresowany towarem lub usługą…

Jak dobrze przygotować konferencję prasową?

Konferencja prasowa to spotkanie z zaproszonymi przez nas gośćmi, w skład których wchodzą zazwyczaj osoby zainteresowane tematem konferencji (jak np. strony danego przedsięwzięcia), nasi współpracownicy, ale przede wszystkim dziennikarze. I to właśnie ze szczególnym uwzględnieniem tej ostatniej kategorii gości należy organizować swoje wypowiedzi i całą konferencję w ogóle. Jak, gdzie, kiedy? Konferencja spełnia funkcje informacyjne,…

Zaplanuj swój rozwój

Wybierając pracodawcę, warto sprawdzić nie tylko ile nam zapłaci i czy zakres obowiązków nam odpowiada. Warto wybrać firmę, której kultura organizacyjna promuje inicjatywę, pomysłowość i dokładne wykonywanie obowiązków. Jeśli jeszcze owa firma ma jasny system szkoleń i awansów – sam będziesz mógł wpływać na swój rozwój zawodowy. Musisz wiedzieć czego chcesz Zastanów się, jaką pracę…

Kto wspiera polskie MSP?

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce finansowo wspierane są przez fundusze oferowane przez rządy poszczególnych państw zachodnich na podstawie dwustronnych umów z Rzeczpospolitą Polską, przez organizacje międzynarodowe, takie jak Unia Europejska (program PHARE), UNDP, UNIDO, USAID, Bank Światowy oraz ze środków budżetu państwa. Od kogo pomnoc? Pomoc zagraniczna wspierająca Polskie MSP może mieć charakter grantów,…

Podatki bezpośrednie

Podatki bezpośrednie można podzielić na: podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych podatki majątkowe Podatek dochodowy o osób fizycznych Pierwszy z nich, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych wprowadzony został razem z ustawą Sejmu z dnia 26 lipca 1991 roku. Jednakże corocznie wprowadzane są poprawki do tej ustawy i z tego powodu…

Corporate banking szansą na niższe koszty

Polskie firmy maja niską świadomość możliwości usług jakie oferują im banki. Ponad połowa firm nie posiadała informacji na temat systemu pozwalającego na elektroniczną drogę kontaktu z ich bankiem, w efekcie jedynie nieliczne firmy korzystają ze zdalnych kanałów dokonywania operacji bankowych. Corporate banking zamiast home banking Produkty bankowości elektronicznej dla firm przyjmują najróżniejsze formy. W praktyce…

Venture Capital

Fundusze Venture Capital można zdefiniować jako kapitał inwestowany w przedsiębiorstwa na okres 3 – 7 lat, dostarczany przez indywidualnych inwestorów lub specjalistyczne firmy. Wstęp Wyrażenie venture capital jest często tłumaczone na język polski jako kapitał ryzyka, możemy jednak również użyć pojęcia kapitał przygody. Nie oznacza to bynajmniej, że venture capital to kapitał spekulacyjny, akceptujący ekstremalne…

Podatek od środków transportu

Nowością w 2003r. jest wprowadzona przez Ministerstwo Finansów deklaracja, którą muszą składać podmioty zobowiązane do płacenia podatku od środków transportu. Zmieniają się także terminy i sposoby jego uiszczania. Podatek od środków transportu Każdy właściciel ciężarówki, ciągnika siodłowego i balastowego, które razem z naczepą bądź przyczepą mają dopuszczalną masę całkowitą ponad 3,5 tony jest zobowiązany do…

Forfaiting – co to takiego?

Forfaiting jest prostym technicznie, akceptowanym na całym świecie instrumentem finansowania handlu zagranicznego, polegającym na dyskontowaniu lub redyskontowaniu przez bank wierzytelności z tytułu transakcji handlowych. Bank – forfaiter dyskontuje wierzytelności eksportowe zabezpieczone przez bank importera, dokonując wypłaty za wyeksportowany towar z potrąceniem tzw. odsetek dyskontowych. Forfaiting może być zastosowany, gdy importer i eksporter uzgodnią, że zapłata…

Faktoring w Polsce

W Polsce faktoring jest narzędziem finansowania działalności stosunkowo najmniej znanym co nie oznacza jednak, że mało popularnym. Często można się też spotkać z błędnym lub zawężonym rozumieniem jego istoty. Faktoring – wstęp Do takiego stanu rzeczy przyczyniły się z pewnością praktyki nazywania faktoringiem niektórych usług związanych z obrotem wierzytelnościami, nie mających z nim zbyt wiele…

Podatek od spadków i darowizn

W momencie kiedy zostaniemy obdarowani spadkiem lub ktoś nam ofiaruje darowiznę jesteśmy zobowiązani zapłacić podatek. Dotyczy to także zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności oraz zachowku. Podatek od spadków i darowizn W zależności od tego kto i co nam podaruje możemy się jednak przed podatkiem uchronić. I tak od praw autorskich, znaków towarowych, itp. nie zapłacimy podatku.…

Prawo pracy: kiedy urlop na żądanie

Od nowego roku obowiązuje wiele ważnych dla pracowników i pracodawców zmian w zakresie prawa pracy. Zmiany były tworzone z intencją stworzenia lepszych warunków i uelastycznienia rynku pracy. Od nowego roku nowości w prawie pracy Urlop na żądanie Nowelizacja kodeksu pracy wprowadziła pojęcie urlopu na krótką niedyspozycję. Tego typu urlop w wymiarze 4 dni w roku…