5 - 10 minut dziennie na dokładne i skuteczne kontrolowanie handlowca

Według menedżerów sprzedaży dobry system kontroli pracy handlowców charakteryzuje się trzema elementami: szybkość – na kontrolę nie mogą poświęcać  więcej niż 5-10 min dziennie, obserwowanie jakości i wyników pracy handlowca na bieżąco, a nie po zamknięciu okresu sprawozdawczego, efektywność – powinien to być system kontroli zapewniający szefom sprzedaży możliwość nadzorowania pracy handlowców, szybkiego wykrywania pojawiających się…

Delegowanie zadań - sposób na zwiększenie motywacji i zaangażowania handlowców

„Odpowiednio delegowane zadania motywują handlowców i opóźniają w nich proces wypalenia zawodowego. Dzięki temu pracują oni efektywniej i zwiększają poziom realizowanej sprzedaży. Wpływa to również na zmniejszenie poziomu rotacji handlowców w danym dziale sprzedaży, a w efekcie obniża koszty rekrutacji i szkoleń.” – informuje Ewa Sobczak, trener i konsultant w Schenk Institute, ekspert publikacji „Zarządzanie…

Na jak duże ustępstwa może zgodzić się klient?

Granice negocjacyjne są sprawą subiektywną osób, z którymi handlowiec prowadzi rozmowy, choć mają na nie wpływ także warunki, w których funkcjonują ich firmy. Granice te mogą się również zmieniać w trakcie negocjacji, gdy np. rozmowy trwają kilka dni, a klient równolegle negocjuje z kilkoma potencjalnymi dostawcami. W celu zapewnienia sobie pewniejszej sytuacji negocjacyjnej … handlowiec…

Kontrola i wywiad skarbowy: przedsiębiorco poznaj swoje prawa i obowiązki

Kontrola skarbowa jest jednym z rodzajów kontroli państwowej, która związana jest z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Kontrola skarbowa przeprowadzana jest w celu ochrony interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienia skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych. W jakich przypadkach kontrola Celem kontorli może być również badanie zgodności…

Gdzie Twoi klienci, tam Twoje pieniądze

Czyli precyzyjny marketing to nie nowa moda, ale rzeczywistość, którą trzeba szanować. Niezależnie od branży gospodarka zmienia się coraz szybciej i coraz bardziej przewrotnie. Rynek masowy, który był celem producentów dóbr konsumpcyjnych także uległ zmianom. Ma to wpływ nie tylko na konieczność różnicowania produktów, ale i odpowiedniego dobierania form kontaktu z klientami. Podobnym przemianom… ……

Metody skutecznej negocjacji

Problemy w trakcie rozmów handlowych mogą pojawić się niemal zawsze, jednak odpowiednie przygotowanie do negocjacji zmniejsza ryzyko ich wystąpienia i  zwiększa szanse handlowca na zawarcie korzystnego kontraktu. „Istnieją dwie, skrajnie różne koncepcje przygotowywania się do negocjacji: koncepcja szczegółowo – proceduralna „Szachy” oraz koncepcja intuicyjno – celowa „Rejs żaglówką”. Pomiędzy tymi skrajnymi koncepcjami można znaleźć złoty…

Jak ustrzec się manipulacji?

Coraz większa liczba klientów stara się zdestabilizować handlowców podczas negocjacji próbując w ten sposób uzyskać lepsze warunki umowy. Ciągle zmieniają zasady prowadzenia rozmów,  negocjatorów,  stosują presję i manipulację. Przestrzeganie kilku najważniejszych zasad … ułatwi handlowcom przeciwdziałanie tego typy grom handlowym klientów.  Najczęstszym błędem handlowców, jest podejmowanie decyzji pod wpływem emocji, co sprawia, że uzyskują niekorzystne…

Kilka pytań na początek, czyli jak ocenić kandydata na handlowca

Rotacja handlowców w dziale sprzedaży jest bardzo duża. Jednak rekrutacja, szkolenie i wdrożenie każdego nowego pracownika wiąże się z dużymi kosztami, jakie ponosi dział sprzedaży. Dlatego wybór najlepszego kandydata, który pozostanie w firmie jak najdłużej i będzie dobrym sprzedawcą, ma ogromne znaczenie dla każdego szefa działu handlowego. Piotr Sokołowski, konsultant, trener i autor programów szkoleniowych…

INTRASTAT - nowy obowiązek w handlu z krajami UE

Od 1 maja 2004, przedsiębiorstwa, których obroty towarowe z innymi krajami UE przekroczą określone progi statystyczne, będą musiały złożyć formularz statystyczny INTRASTAT zastępujący obowiązującą do tej pory deklaracje SAD. Ma to umożliwić monitorowanie obrotu towarowego Polski z innymi krajami UE. Bowiem w formularze te zawierają informacje o towarach, które zostały sprowadzone z innych krajów UE,…

Venture Capital - sprawdzony sposób na wzrost wartości firmy

Większość znaczących firm deklaruje jako nadrzędny cel prowadzenia biznesu – maksymalizację wartości firmy dla jej akcjonariuszy (właścicieli) oraz stosowanie metod zarządzania zorientowanych na wzrost wartości rynkowej. Skoncentrowanie uwagi na powyższych aspektach zarządzania w szczególnej mierze odnosi się do przedsiębiorstw finansowanych przez inwestorów instytucjonalnych, takich jak m.in. fundusze VC. Wpływ funduszu VC na zdolność kreowania wartości…

Faktoring: lekarstwo na brak gotówki

Wartość rynku faktoringowego w Polsce rośnie z roku na rok. Usługi tego typu zyskują coraz większą popularność i stanowią poważną konkurencję dla tradycyjnych metod finansowania działalności gospodarczej. Co to jest faktoring? Wartość rynku faktoringowego w Polsce rośnie z roku na rok. Usługi tego typu zyskują coraz większą popularność i stanowią poważną konkurencję dla tradycyjnych metod…

Miejsce świadczenia usług a VAT

Niezwykle istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi.To właśnieod prawidłowego określenia miejsca świadczenia zależy, czy dane świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy nie.  Miejsce świadczenia W przypadku świadczenia usług, co do zasady, za miejsce świadczenia uznaje się miejsce, gdzie świadczący usługę posiada…

Podatek akcyzowy

Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium RP. Także eksport i import towarów i usług podlega obowiązkowi zapłaty podatku akcyzowego. Podatek akcyzowy Podmioty podlegające obowiązkowi zapłaty podatku akcyzowego: producenci wyrobów akcyzowych, importerzy wyrobów akcyzowych, sprzedawcy wyrobów akcyzowych, podmioty świadczące usługi w zakresie wyrobów akcyzowych, nabywcy wyrobów akcyzowych, od których nie…

Komunikacja bez słów - gesty, którymi powinieneś się posługiwać

Porozumiewanie się bez użycia słów to nieodzowny element wszelkiej komunikacji zarówno z indywidualnymi odbiorcami, jak i z szerszą publicznością. Istnieje kilka zasad, które rządzą komunikacją niewerbalną, a które powinno się wykorzystywać na przykład w kontaktach z mediami czy pracownikami. Sympatia przed gesty Odkąd dostrzeżono korzyści płynące ze znajomości zasad komunikowania się bez stów, opracowuje się…

Ustalanie wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług w przypadku transakcji dokonywanych między firmami powiązanymi

Działając na podstawie art. 11 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, minister finansów wydał rozporządzenie z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez podatników (Dz.U. nr…

Podwójne opodatkowanie dla podmiotów powiązanych z podmiotami zagranicznymi?

Takie podwójne opodatkowanie mogłoby mieć miejsce w przypadku, jeżeli dochody podatnika będącego podmiotem krajowym (czyli podatnika podatku dochodowego mającego siedzibę bądź zarząd lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski) są przez administrację podatkową innego kraju włączone do dochodów podmiotu zagranicznego oraz odpowiednio opodatkowane w związku z określeniem przez tę administrację warunków, jakie byłyby uzgodnione między podmiotami…