Czy transport mogę wliczyć w koszty?

Mam kontrahenta, który będzie zamawiał dla mnie towary w USA, a następnie wysyłał do mnie. Czy koszty transportu po terenie USA (od sprzedawcy do mojego kontrahenta) mogę wliczyć w koszty działania mojej firmy? Kosztem uzyskania przychodów są co do zasady wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Zasada ta dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych.…

Kiedy koszty sądowe można odliczyć?

Kiedy można zaliczyć w koszty wydatki poniesione na sprawy sądowe. Czy musi to nastąpić po wyroku sądowym? Można wliczyć w koszty sądowe tylko i wyłącznie wydatki, które przez Sąd nie zostały zasądzone w wyniku uwzględnienia roszczenia związanego z działalnością gospodarczą i nie stanowią przychodu związanego z prowadzeniem tej działalności w rozumieniu art. 12 ust. 3…

Jakich błędów należy unikać, aby otrzymać zwrot VAT za materiały budowlane

Wypełnienie wniosku o zwrot VAT za materiały budowlane nie jest sprawą prostą. Mogli się o tym przekonać podatnicy, którym urzędy skarbowe odrzuciły te wnioski. Według urzędników to korekta faktur jest najczęstszym błędem przy zwrotach VAT. Problemy stwarza również brak numeru PKWiU na fakturach. Jeśli chcesz wiedzieć, jak prawidłowo wypełnić wniosek o zwrot VAT, przeczytaj ten…

Kto może starać się o zwrot VAT za materiały budowlane

Od początku roku osoby fizyczne mogą składać w urzędzie skarbowym wnioski o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Jest forma złagodzenia skutków wzrostu, po 1 maja 2004r., stawki VAT na materiały budowlane z 7% do 22%. Sprawdź, czy przysługuje Tobie zwrot. Spiesz się, termin złożenia wniosków VZM-1 upływa 30 czerwca 2006 r. Mechanizmy ustawowe…

Czy mogę iść na macierzyński, mając firmę?

Żona wraca po urlopie macierzyńskim do pracy. Z kolei ja chciałbym pójść na urlop wychowawczy, ponieważ ona więcej zarabia. Myślę też o założeniu firmy. Jak wygląda sprawa zobowiązań wobec ZUS w takim przypadku? Nie ma żadnych przeszkód, aby rozpoczął Pan działalność gospodarczą. Powinien Pan jednak wiedzieć, że osobie prowadzącej firmę nie przysługuje prawo do urlopu…

Czy dostanę zasiłek macierzyński, skoro mąż pobiera już inne świadczenia?

ZUS oddaje zaległe zasiłki wychowawcze tylko do czerwca 2004 r. Byłam w ciąży i urodziłam dziecko 1 czerwca 2005r. Z kolei mój mąż był w tym czasie na zasiłku wychowawczym na starsze dziecko. Pod koniec urlopu wychowawczego okazało się, że mój mąż nie może być w tym samym czasie na wychowawczym, co ja na macieżyńskim.…

Koszty paliwa z podatkiem VAT czy bez?

Chcę założyć działalność gospodarczą bez VAT-u. Czy w koszty uzyskania przychodu wpisuję poniesione koszty netto czy brutto? A jak to wygląda w przypadku rozliczania kosztów paliwa? Może Pan oczywiście założyć działalność gospodarczą i jednoczenie nie być VAT-owcem, czyli płatnikiem podatku od towaru i usług. Wówczas w koszty uzyskania przychodów wpisuje Pan oczywiście kwoty brutto, gdyż…

Czy francuski obywatel może założyć pośrednictwo pracy w Polsce?

Jakie są możliwości założenia firmy w Polsce przez kogoś, kto posiada obywatelstwo zarówno polskie, jak i francuskie, a mieszka na stale we Francji? Chciałabym założyć firmę zajmującą się pośrednictwem pracy. W przypadku podwójnego obywatelstwa to nie ma żadnego problemu z założeniem firmy w Polsce. Nawet będąc jedynie obywatelką Francji mogłaby Pani otworzyć firmę w naszym…

Czy mam prawo do ulgi na ZUS i podatku liniowego jako konsultant?

Pracowałem przez krotki czas dla pewnej firmy jako „analityk”. Aktualnie od marca prowadzę działalność, świadcząc usługi doradcze na rzecz tego samego pracodawcy (PKD 72.22). Kontrakt dotyczy „świadczenia profesjonalnych usług konsultingowych”. Na jakiej podstawie US i ZUS mogłyby zakwestionować moje prawo do ulgi ZUS i podatku liniowego? Działalność gospodarcza jaką Pan prowadzi, zgodnie z Polską Klasyfikacją…

Czy przysługuje mi dzień wolny?

Pracuję na pół etatu, co drugi dzień. W dzień wolny od pracy przypadło święto. Czy w związku z tym przysługuje mi dodatkowy dzień wolny? Tak, przysługuje Pani dzień wolny, jeżeli praca wypadła w niedzielę, święto lub inny ustawowy dzień wolny od pracy. Przepisy kodeksu pracy w jednoznaczny sposób określają formę rekompensaty dla pracownika wykonującego pracę…

W jaki sposób oblicza się ryczałt?

W jaki sposób oblicza się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób…

Jak najlepiej zrobić remanent?

Likwiduję działalność gospodarczą z dn. 1 czerwca. Mam wystawione faktury terminowe. Nie zapłaciłam ich i nie zapłacę, bo nie mam z czego. Czy mam je wpisać w Ewidencje zakupów VAT i w KPiR? Jak najlepiej zrobić remanent końcowy? Czy sprzedać cały towar? Ma Pani obowiązek wpisywać do ewidencji każdą nabytą przez siebie fakturę, jak również…

Jaki VAT na pożyczenie sprzętu?

Czy wystawiając fakturę na wypożyczenie sprzętu nurkowego jestem obciążony podatkiem VAT? Z tego co wiem usługi tego typu nie są opodatkowane (zwolnione). Fakturę VAT w przypadku wypożyczania sprzętu nurkowego wystawia Pan ze stawką 0%. Jest to tak zwana sprzedaż zwolniona z VAT. Szczegółowe regulacje w tej kwestii zostały poczynione w ustawie o podatku od towarów…

Czy towar bez faktury mogę legalnie sprzedawać?

Ok. 2 miesięcy temu zakupiłem na allegro.pl towar z wysprzedawanej hurtowni. Ustaliłem telefonicznie ze sprzedawcą, że dośle mi pocztą fakturę VAT. Jak do tej pory jej nie otrzymałem, pomimo że wielokrotnie obiecano mi jej wysłanie. Towar zakupiłem z myślą o sprzedaży w moim sklepie. Czy bez faktury mogę sprzedawać legalnie? Niestety sprawa nie jest aż…

Kiedy należy złożyć deklarację PIT-5?

Kiedy powinno się złożyć pierwszą deklarację PIT-5, jeśli nie ma dochodu z działalności. Kwota wolna od podatku dla dochodów z etatu dawno została przekroczona. Czy łączy się te dochody? Podatnik ma obowiązek złożyć deklarację miesięczną PIT-5 tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania dohodu z działalności gospodarczej. A zatem obowiązek ten nie powstaje w sytuacji, gdy…

Jaki rodzaj umowy może zawrzeć osoba fizyczna z osobą prawną?

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może zawierać umowy cywilnoprawne typu zlecenie lub o dzieło w imieniu swojej firmy z osobami prawnymi? Czy jest jakaś szczególna forma umowy między stronami sprzedającymi/kupującymi usługi np. doradcze, która jest równoznaczna z umową zlecenie lub o dzieło? Nie ma żadnych przeszkód, aby Pan jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, mógł jednocześnie…