Kiedy zacząć rozliczać fundację?

Kiedy fundacja powinna zacząć się rozliczać z Urzędem Skarbowym? Wiem, że można złożyć oświadczenie i starać się o zwolnienie ze składania deklaracji o wysokości dochodów (strat) w roku 2006. Fundacja powinna złożyć deklarację CIT już za pierwszy miesiąc działalności. Oczywiście można złożyć oświadczenie, aby rozliczyć się z Urzędem Skarbowym na koniec roku. Jeżeli Urząd Skarbowy…

Jak udokumentować skup koszy od rolników?

W jaki sposób udokumentować w firmie skup koszy wiklinowych od rolników za gotówkę? Odbywa się to tak, że pracownik dostaje gotówkę, jedzie w teren i skupuje. Następnie towary są sprzedawane w UE (dostawa wewnętrzywspólnotowa). Nie ma żadnych dokumentów od rolników i nie można im wystawić faktury RR. Czy można to zrobić dowodem wewnętrznym? Co wtedy…

Czy na jednej fakturze można zapisać sprzedaż i usługi?

Czy ryczałtowiec wystawiający fakturę VAT może na jednym druku pod oddzielnymi pozycjami wpisać sprzedaż (podatek dochodowy 3%) i usługę (podatek dochodowy 8,5%)? Generalnie nie ma żadnych przeciwwskazań w ustawie o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz 535 z późn. zm.), aby nie mógł Pan pod oddzielnymi pozycjami wpisać różnych stawek sprzedaży towarów…

Czy można kupić mieszkanie na fimę?

Prowadzę działalność gospodarczą i zamierzam w najbliższym czasie kupić mieszkanie, w którym zamieszkam. Czy można kupić mieszkanie na firmę? Jakie są tego plusy i minusy? Co w przypadku zakończenia działalności? Najlepszą opcją wydaje się być zakup mieszania na osobę prywatną, a następnie wygospodarowanie jakieś jego części nawet 90% na siedzibę firmy. W przypadku lokali stanowiących…

Czy muszę już przekształcić spółkę?

Przez ostanie 2 lata osiągnąłem w spółce cywilnej przychód: 2004 – 1 800 000 zł, 2005 – ok. 2 300 000zł. Czy musze już zgłosić spółkę w sądzie jako spółkę jawną? Jeszcze nie ma Pan takiego obowiązku zgłoszenie przekształcenia się spółki cywilnej w spółkę jawną. Zgodnie z art. 26 par. 4 kodeksu spółek handlowych, wspólnicy…

Jaki VAT na usługi ogrodnicze?

Jaki jest stawka dla usług takich jak: koszenie trawników, zamiatanie terenów utwardzonych itp.? Usługi związane z ogrodniczą działalnością usługową objęte są 3-proc. stawką VAT. Wynika ona z załącznika nr 6 ustawy o VAT. Zasadniczo stawka podatku od towarów i usług na usługi ogrodnicze wynika z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, który określa, że…

Czy osoba prywatna może zlecić usługę innej osobie prywatnej?

Czy jako osoba prywatna, nie posiadająca żadnej działalności mogę wykonywać usługę innej osobie prywatnej? Jeżeli tak, to jaką umowę należy sporządzić? Kogo dotyczy obowiązek rozliczenia się z takiej usługi? Tak. Aby pozostać w zgodzie z obowiązującym prawem należałoby pomiędzy stronami, czyli Panem świadczącym usługę a drugą osobą będącą beneficjentem usługi spisać stosowną umowę. Właściwą w…

Obrót nieruchomościami a podatek od czynności cywilnoprawnych

Wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnej określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez obliczenia długów i ciężarów (art. 6 ust. 2 ustawy o podatku…

Czy nalicza się VAT od podatku za halę?

Osoba prawna posiada hale produkcyjną na nieruchomości. Postanowiliśmy oddać pod wynajem cały zakład i nieruchomość. Czy przy wystawianiu faktury naliczamy VAT od podatku od nieruchomości? Tak, naliczają Państwo przy wystawieniu faktury 22% VAT, do podatku od nieruchomości. Kwota podatku od nieruchomości zawsze jest należnością z tytułu odpłatnego świadczenia na rzecz najemcy usługi najmu. Stanowi tym…

Jak uregulować należność względem urzędu po powrocie do kraju?

Pracowałam 7 miesięcy w Wielkiej Brytanii. Wróciłam w październiku u.r., ale dopiero teraz dowiedziałam się, że powinnam wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 19% do urzędu skarbowego do dnia 20 miesiąca po powrocie do kraju oraz że w tym samym terminie powinnam złożyć deklarację PIT-53. Nie zrobiłam tego, szczerze mówiąc nawet o tym nie…

Jak mogę zminimalizować karę wymierzoną przez ZUS?

Kolega podsunął mi pomysł, abym na zmianę zamykała i otwierała działalność, miało to przynieść wymierne korzyści. Tak też zrobiłam – w lutym i marcu 2003 r. (zamykałam na 2 tygodnie, po czym na 2 otwierałam i znów zamykałam). W kwietniu 2005 r. uległam wypadkowi, w wyniku czego poszłam na zwolnienie. W ostatnim dniu miesiąca wystawiłam…

Podróże służbowe w 2006 roku

Zgodnie z art. 77(5) par. 1 k.p., podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy różnego rodzaju zadań służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy. Co pracownik wiedzieć powinien? W umowie o pracę należy określić miejsce wykonywania pracy pracownika. Jeżeli pracownik zostanie wysłany przez pracodawcę (w ramach obowiązków służbowych)…

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2006 roku

Nie sposób opisać zwięźle wszystkich regulacji w podatku dochodowym od osób prawnych (p.d.o.p.), jakie nastąpiły w 2006 roku. Dlatego postaram się jedynie przedstawić te ciekawsze z nich,  które objęte są ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), zwaną…

Wszystko o emeryturze - Zestawienie przeciętnych wynagrodzeń w latach 1950-2005

Przeciętne wynagrodzenie w latach 1950-2005 niezbędne do obliczenia podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych prezentuje poniższa tabela. Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Artur Rdzanek, Przemysław Gogojewicz Artur Rdzanek, Przemysław Gogojewicz

Wszystko o emeryturze

Kto jest uprawniony do emerytury oraz wcześniejszej emerytury? Co oznaczają terminy: okresy składkowe, nieskładkowe? Jak liczyć podstawę wymiaru emerytury oraz samą emeryturę? Kto jest uprawniony do otrzymania emerytury? Warunkiem nabycia prawa do świadczenia jest osiągnięcie wymaganego minimalnego wieku i stażu pracy. I tak dla osób: Urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.   Wiek Okres składkowy…

PIT 2005: Z jakich ulg warto skorzystać, a których się trzeba wystrzegać?

W 2006 roku zaczęły obowiązywać nowe ulgi i zwolnienia. Skorzystanie jednak z niektórych z nich może okazać się ryzykowne. Najmniej wątpliwości budzi zwrot VAT na materiały budowlane. Do najbardziej kontrowersyjnych ulg można z pewnością zaliczyć ulgę na nianie. Ulga na nianie Osoba prowadząca gospodarstwo domowe ma prawo do odliczenia od podatku dochodowego całości wydatków na…