Kto wspiera polskie MSP?

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce finansowo wspierane są przez fundusze oferowane przez rządy poszczególnych państw zachodnich na podstawie dwustronnych umów z Rzeczpospolitą Polską, przez organizacje międzynarodowe, takie jak Unia Europejska (program PHARE), UNDP, UNIDO, USAID, Bank Światowy oraz ze środków budżetu państwa. Od kogo pomnoc? Pomoc zagraniczna wspierająca Polskie MSP może mieć charakter grantów,…

Podatki bezpośrednie

Podatki bezpośrednie można podzielić na: podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych podatki majątkowe Podatek dochodowy o osób fizycznych Pierwszy z nich, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych wprowadzony został razem z ustawą Sejmu z dnia 26 lipca 1991 roku. Jednakże corocznie wprowadzane są poprawki do tej ustawy i z tego powodu…

Skuteczność Public Relations

Zmierzenie skuteczności działań public relations nie jest prostym zadaniem. Nie da się z matematyczną precyzją zmierzyć, w jaki sposób działalność specjalistów do spraw PR wpływa na kondycję firmy. Można zmierzyć wzrost obrotów przedsiębiorstwa. Czynniki wpływające na efektywność PR Badania marketingowe pozwalają określić oczekiwania klientów, wzrost zainteresowania danym produktem. Należy jednak pamiętać, że obok public relations…

Jak przygotować informację prasową?

Często spotykamy się z potrzebą wyjaśnienia czegoś, przedstawienia nowego produktu, bądź też wystąpienia z niesłychanie ważną dla nas informacją. Najlepszą metodą dla tego typu celów jest zastosowanie informacji prasowej. O czym należy pamiętać Poszukując kontaktu z prasa musimy zastanowić się nad tym, co chcemy powiedzieć, czy będzie to dotyczyło szerszej zbiorowości czy tylko osób zamieszkujących…

Więcej przyjęć, mniej zwolnień

Jeżeli marzyłeś o pracy w wielkiej firmie w Warszawie i ci się udało – możesz mieć kłopoty. Jeśli dopiero planujesz podjęcie pracy, to duża firma, ale na południu Polski. W końcu września opublikowane zostały wyniki kolejnego, kwartalnego badania Job Index, przeprowadzonego przez Hudson Global Resources. Konsultanci z tej firmy przepytali około 200 polskich pracodawców na…

Podatki pośrednie

Do podatków pośrednich zaliczamy: podatek od towarów i usług (zwany VAT) podatek akcyzowy cło Poprostu VAT Podatnikiem podatku od towarów i usług jest każdy, kto wykonuje czynności będące przedmiotem opodatkowania. Część podatników, jak wiadomo, jest jednak zwolniona z obowiązku podatkowego. Podatników podatku od towarów i usług dzielimy zatem na dwie grupy: podatnicy, którzy są płatnikami…

Być liderem - cechy prawdziwego przywódcy

To czy firma odniesie sukces uzależnione jest nie tylko od wkładu finansowego, umiejętności zawodowych tworzących ją ludzi, ale także od tego czy prawdziwi liderzy znajdą się na odpowiednim stanowisku. Pożądany lider Myśląc o idealnym liderze można by powiedzieć, że posiada on następujące cechy osobowości: Poczucie własnej wartości – jest to świadomość swojej wyjątkowości, niepowtarzalności, poczucie…

Sponsoring i mecenat

Sponsoringiem nazywamy takie działanie firmy, które polega na przekazywaniu środków pieniężnych i zasobów rzeczowych osobom lub organizacjom działającym w sferze społecznej, sportu, służby zdrowia, kultury, nauki, ekologii, w zamian za świadczenia promocyjne ze strony sponsorowanego podmiotu. Mecenatem nazywamy natomiast działanie jednej osoby bądź też firmy, która wspiera finansowo bądź też jest opiekunem jakiegoś przedsięwzięcia czy…

Co to jest projekt i po co nim zarządzać?

Projekt to nic innego jak bardziej skonkretyzowany pomysł, idea, plan pewnego zamierzenia. Najczęściej pojawia się lub przynajmniej powinien pojawić się w momentach pewnej stagnacji, braku rozwoju firmy, czy zastoju w sprzedaży danego produktu, czy też na przykład w sytuacji braku efektywności pracy pracowników. Na start Pojawienie się coraz bardziej konkretnego problemu powoduje rosnącą presję wprowadzenia…

Jak przygotować wniosek o dotację?

Na pierwszy rzut oka wniosek o przyznanie dotacji wygląda dosyć skomplikowanie. Wielostronicowy formularz ze szczegółowymi pytaniami sugerującymi udzielanie wyczerpujących odpowiedzi, do czego dochodzą złożone wymagania formalne. Jeżeli jednak uznamy, że gra jest warta świeczki i dotacja pomoże naszej firmie w realizacji jej celów, warto pamiętać o kilku zasadach, które pozwolą nam przygotować dobry projekt. Grunt…

Corporate banking szansą na niższe koszty

Polskie firmy maja niską świadomość możliwości usług jakie oferują im banki. Ponad połowa firm nie posiadała informacji na temat systemu pozwalającego na elektroniczną drogę kontaktu z ich bankiem, w efekcie jedynie nieliczne firmy korzystają ze zdalnych kanałów dokonywania operacji bankowych. Corporate banking zamiast home banking Produkty bankowości elektronicznej dla firm przyjmują najróżniejsze formy. W praktyce…

Venture Capital

Fundusze Venture Capital można zdefiniować jako kapitał inwestowany w przedsiębiorstwa na okres 3 – 7 lat, dostarczany przez indywidualnych inwestorów lub specjalistyczne firmy. Wstęp Wyrażenie venture capital jest często tłumaczone na język polski jako kapitał ryzyka, możemy jednak również użyć pojęcia kapitał przygody. Nie oznacza to bynajmniej, że venture capital to kapitał spekulacyjny, akceptujący ekstremalne…

Podatek od środków transportu

Nowością w 2003r. jest wprowadzona przez Ministerstwo Finansów deklaracja, którą muszą składać podmioty zobowiązane do płacenia podatku od środków transportu. Zmieniają się także terminy i sposoby jego uiszczania. Podatek od środków transportu Każdy właściciel ciężarówki, ciągnika siodłowego i balastowego, które razem z naczepą bądź przyczepą mają dopuszczalną masę całkowitą ponad 3,5 tony jest zobowiązany do…

Forfaiting – co to takiego?

Forfaiting jest prostym technicznie, akceptowanym na całym świecie instrumentem finansowania handlu zagranicznego, polegającym na dyskontowaniu lub redyskontowaniu przez bank wierzytelności z tytułu transakcji handlowych. Bank – forfaiter dyskontuje wierzytelności eksportowe zabezpieczone przez bank importera, dokonując wypłaty za wyeksportowany towar z potrąceniem tzw. odsetek dyskontowych. Forfaiting może być zastosowany, gdy importer i eksporter uzgodnią, że zapłata…

Faktoring w Polsce

W Polsce faktoring jest narzędziem finansowania działalności stosunkowo najmniej znanym co nie oznacza jednak, że mało popularnym. Często można się też spotkać z błędnym lub zawężonym rozumieniem jego istoty. Faktoring – wstęp Do takiego stanu rzeczy przyczyniły się z pewnością praktyki nazywania faktoringiem niektórych usług związanych z obrotem wierzytelnościami, nie mających z nim zbyt wiele…

Podatek od spadków i darowizn

W momencie kiedy zostaniemy obdarowani spadkiem lub ktoś nam ofiaruje darowiznę jesteśmy zobowiązani zapłacić podatek. Dotyczy to także zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności oraz zachowku. Podatek od spadków i darowizn W zależności od tego kto i co nam podaruje możemy się jednak przed podatkiem uchronić. I tak od praw autorskich, znaków towarowych, itp. nie zapłacimy podatku.…