Windykacja - dłużnik w stanie likwidacji

W procesie windykacji należności można spotkać się z kilkoma niedogodnościami ze strony dłużnika. Jeżeli już postanowiliśmy wynająć firmę windykacyjną, to oznacza to, że nie możemy odzyskać pewnych należności od innego przedsiębiorstwa czy indywidualnego klienta. Może to wynikać z braku u niego płynności finansowej, z problemów na rynku albo też z braku odpowiedzialności tejże osoby lub…

CRM w kontaktach z klientami

CRM, czyli skrót od Customer Relationship Management, to określenie dla strategii biznesowej polegającą na budowaniu związku i zarządzaniu klientami w celu osiągnięciu długoterminowych korzyści. Jest to proces zdobywania i wykorzystania szeroko rozumianej wiedzy o klientach. Operacyjnie i analitycznie CRM można podzielić na: operacyjny – w którym wiedza pracowników jest wspierana przez dostarczane im „surowe” dane;…

Zwolnione od podatku dochodowego świadczenia pracownicze

Bezpieczeństwo i higiena pracy są bardzo istotnymi elementami w każdej firmie. Bardzo często kontrolowane wymagają od pracodawcy nieustępliwego dostosowania się do obowiązujących przepisów. W ich imię pracodawca powinien zapewnić swym pracownikom, w zależności od pracy, jaką wykonują oraz od warunków, w których ona ma miejsce – odpowiednią odzież, obuwie, zabezpieczenia w postaci kasków itd. BHP…

Sankcje ZUS - wyłączenia spod egzekucji

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych wszelkie należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zaległe składki mogą być uzyskiwane od dłużników na drodze egzekucji administracyjnej lub sądowej. Przypadki wyłączenia Stosownie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dn. 17 czerwca 1966 r w art. 8-10 wyłącza spod egzekucji niektóre ruchomości i źródła utrzymania. Zgodnie z obowiązującymi…

Sankcje ZUS - egzekucja administracyjna i sądowa

Wszelkie nadane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kary za niepłacenie bądź niepłacenie w terminie lub w zaniżonej wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych świadczeń pracowniczych podlegają przymusowemu uiszczeniu. W związku z tym wszczyna się postępowanie egzekucyjne. Podstawa prawna Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych należności z…

Jeżeli zatrudniamy pracownika to...

Nawet, jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą indywidualnie to i tak może nadejść moment, w którym stwierdzimy, że albo nie radzimy sobie z ogromem zdań, których oczekuje od nas rynek albo po prostu na tyle ustanowiliśmy i umocniliśmy nasza pozycje, że czas odpocząć i zająć się jedynie organizowaniem pracy innym. W takim przypadku najlepsza formą na zaspokojenie…

O pułapkach związanych z CRM

Wdrożenie Customer Relationship Management niesie ze sobą wiele korzyści, ale dokonanie tego wdrożenia bez konkretnego planu i bez przygotowania może nie być korzystne. Zalecenia związane z wdrożeniem CRM nie gwarantują pomyślności tego przedsięwzięcia. Nie zastosowanie się jednak do nich znacznie powiększa to ryzyko. Istnieje kilka tzw. „pułapek” związanych z pochopnym dokonywaniem wyboru CRM.  Zakup „na…

Banery - podstawowa forma reklamy internetowej

Historia banerów reklamowych jest w bezpośredni sposób powiązania z rozszerzaniem się zasięgu sieci internetowej oraz coraz bardziej masowym jej użytkowaniem. Wraz z rozwojem sieci internetowej oraz całej technologii komputerowej kreacje banerów stają się coraz bardziej interesujące, coraz bardziej ciekawe, ale też i coraz kosztowniejsze. Baner a świadomość marki Głównym celem tworzenia najwymyślniejszych banerów jest zwiększenie…

Jak zarządzać rozwijającą się firmą?

Wraz z rozwojem firmy musisz nauczyć się jak stać się z drobnego przedsiębiorcy wykwalifikowanym menedżerem. Czasami trudno wprowadzić taka zmianę, gdyż trzeba przyswoić sobie nowe umiejętności, o których mowa w dzisiejszym artykule. Rady Tyson’a Eric Tyson podaje dziesięć wskazówek dotyczących zarządzania. Przede wszystkim skup się na tym, co potrafisz i rób to jak najlepiej. Firma,…

Bezcenny zysk

Przychody, które uzyskujemy ze sprzedaży produktu nie są jedynymi, na które może liczyć każda zadomowiona na odpowiednim dla siebie rynku firma. Dodatkowo można mówić o przychodach uzyskiwanych z dewident, ze sprzedaży udziałów i papierów wartościowych, zyskach z prowizji od udzielonych pożyczek oraz odsetkach od nich i należności, w tym także zawarte są odsetki za zwłokę…

Strategie wchodzenia na rynek

Sposób, w jaki pojawimy się na rynku, czy zostaniemy zauważeni i jak zostanie potraktowany nasz produkt, może w znacznym stopniu wpłynąć na pozycję firmy na rynku w późniejszym czasie. Dlatego tak istotne są wcześniejsze rozpoznania poczynione w obrębie, w którym chcemy rozpocząć swoją działalność. Potrzebne do tego celu są badania marketingowe bądź też dobre wyczucie…

Inne formy reklamy i marketingu - mailing

Dotychczasowa forma reklamy internetowej z wykorzystaniem różnego typu banerów zdaje się już nie wystarczać. Przestają być one skutecznym „przyciągaczem” nowych użytkowników promowanego serwisu internetowego. Często stosowaną formą reklamy internetowej stał się tzw. e-mailing. Czym jest e-mailing? E-mailing zgodnie ze swoją nazwą polega na rozsyłaniu listów internetowych do indywidualnych użytkowników kont poczty internetowej dzięki bazom danych…

Zarobki w różnych województwach Polski

Z badań przeprowadzonych przez pracuj.pl i onet.pl wynika, że płace w różnych województwach, niezależnie od rodzaju firmy, znacznie różnią się od siebie. Najwyższą średnią płacę brutto mają pracownicy firm województwa mazowieckiego – 3591 zł miesięcznie. Także w tym województwie pracownicy oczekują najwyższych podwyżek płac. W przyszłości chcieliby średnio zarabiać 6267 zł brutto, czyli ok. 4185…

O ułatwieniu zatrudnienia absolwentom - program 1praca

Prowadząc działalność gospodarczą, masz możliwość skorzystania z wielu udogodnień. Jeśli zdecydujesz się zatrudnić absolwentów, możesz wiele zyskać. Kogo dotyczy? Zgodnie z dziennikami ustaw z 2001 r. Nr 122, poz. 1325 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 975 i Nr 241, poz. 2074 za osoby mogące korzystać z ułatwień w zatrudnianiu…

Płynność finansowa warunkiem przeżycia

Tytuł tegoż artykułu brzmi niczym reklama powietrza czy wody w odniesieniu do życia człowieka. Niestety nie jest to żart, bo rzeczywiście płynność finansowa przedsiębiorstwa umożliwia podjęcia jakichkolwiek działań związanych z produkcją i dystrybucją towarów. Żaden z kontrahentów nie zamierza związać się z firmą, która choć raz nie wywiązała się z umowy finansowej. Dlatego też warto…

Wprowadzenie nowego produktu na rynek

Działanie marketingowe, związane także z wprowadzaniem i monitorowaniem „życia” produktu, można podzielić na dwie zasadnicze części: po pierwsze, dotyczy ono wyznaczania celów rynkowych przedsiębiorstwa oraz określenia grupy potencjalnych nabywców produktu firmy; po drugie, skomponowanie mieszanki marketingowej (tzw. Marketing mix) Zacznij od zbadania rynku Decyzje podjęte w tym zakresie przesądzają o typie strategii, charakterze promocji, wyborze…