PARP wesprze eksporterów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków do III rundy działania 6.1 PO IG. Do podziału jest ponad 180 mln zł.

Oprócz zwiększenia eksportu, realizowane projekty mają dotyczyć zintensyfikowania powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenia rozpoznawalności polskich marek na rynkach zagranicznych. Wnioski można składać od 20 września do 8 października 2010 roku. Tradycyjnie rejestracja odbywa się za pomocą Generatora, który dostępny jest na stronie PARP-u.

Projekt podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy to przygotowanie Planu rozwoju eksportu, na które przedsiębiorca może otrzymać do 80% środków, ale nie więcej jak 10 000 zł. Z kolei etap drugi, to już wdrożenie Planu rozwoju eksportu. Tutaj kwota refundacji nie może przekroczyć 50% całkowitych wydatków, maksymalna wysokość finansowania wynosi 200 000 zł.

Finansowanie w ramach tego działania stanowi pomoc de minimis i udzielana jest w formie refundacji na poniesione wcześniej przez przedsiębiorcę wydatki. Z tego względu konieczne jest zabezpieczenie płynności przedsiębiorstwa, ponieważ pieniądze będą „zwracane” dopiero po zakończeniu odpowiednich etapów projektu.

Niestety przedsiębiorcy chcący otrzymać wsparcie muszą się śpieszyć ze złożeniem wniosków. Otóż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zastrzega sobie, że może zamknąć nabór przed terminem, jeżeli łączna kwota dofinansowania przekroczy 120% za planowanego w ramach tej rundy budżetu.

– Twórca Zapiso.pl: Polecam e-dotacje

– Pomysłodawca OpisyProduktów.pl opowiada o e-dotacjach

– Czy dotacje na e-biznes znów skończą się skandalem?

– Zrób pierszy krok do biznesu w sieci

Źródło: Łukasz Piechowiak, Bankier.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*