Patent dławi przedsiębiorców

Wprowadzenie w Polsce patentu europejskiego o jednolitym skutku zdławi polską przedsiębiorczość. Naukowcy, eksperci, koła gospodarcze i Polska Izba Rzeczników Patentowych apelują do rządu o wycofanie się z zamiarów włączenia Polski do obszaru jednolitej ochrony patentowej.

Najprawdopodobniej Parlament Europejski 14 czerwca przegłosuje dwa rozporządzenia wprowadzające jednolitą ochronę patentową w Unii Europejskiej.

Pakiet patentowy (dwa rozporządzenia PE i Rady UE oraz umowa międzynarodowa) nie jest częścią unijnego prawa, bo nie ma zgody wszystkich krajów Unii na jednolitą ochronę patentową. Jest on forsowany przez najsilniejsze kraje, w tym Niemcy, w trybie wyjątkowym tzw. wzmocnionej współpracy chętnych państw, do której zgłosiła się także Polska.

Naukowcy i specjaliści od gospodarki alarmują, że jednolita ochrona patentowa zniszczy konkurencyjność polskiej gospodarki. Dlatego nie przystąpiły do tej grupy kraje silniejsze od nas jak Włochy i Hiszpania, a zaskarżyły do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości decyzję Rady UE uprawniającą kraje do nawiązania wzmocnionej współpracy patentowej jako niezgodną z prawem wspólnotowym.