Pieniądze na innowacje wydane, a innowacji brak

Tylko z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013 popłynęło do polskiego sektora MŚP pięć miliardów euro z unijnej kasy. Wskaźnik poziomu innowacyjności powinien poszybować w górę. Tymczasem… zbiorczy wskaźnik ani drgnął i od lat utrzymuje się na poziomie 0,29.

Pod tym względem Polska tkwi uparcie na końcu tabeli najbardziej innowacyjnych gospodarek UE. Natomiast wskaźniki dotyczące właśnie sektora MSP, takie jak: MSP wprowadzające innowacje produktowe i procesowe, MSP prowadzające innowacje marketingowe lub organizacyjne, MSP opracowujące samodzielnie innowacje oraz MSP współpracujące z innymi podmiotami poleciały na łeb. Tak jakby nakłady na innowacje w MSP przynosiły efekt odwrotny do zamierzonego.

Wkaźnik poziomu innowacyjności mierzy stopień, w jakim pomysły opracowane w innowacyjnych sektorach trafiają na rynek, przyczyniając się przy tym do tworzenia lepszych miejsc pracy oraz zwiększania konkurencyjności gospodarki. Niestety w Polsce, mimo dużych dotacji na innowacje, oddziaływanie na gospodarkę jest niewidoczne. Jedynie z środków programu „Innowacyjna gospodarka” udzielono wsparcia ponad 13 tysiącom małych i średnich przedsiębiorstw, co stanowi ok. 1% populacji tego typu firm, do tego należałoby doliczyć środki w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz programu „Polska Wschodnia”. Problemem jest nastawienie na efektywne, przede wszystkim prawidłowe pod względem wymogów formalnym, wydatkowanie środków a nie na wykorzystanie ich do rozwoju gospodarki przez oddziaływanie na konkurencyjność całego sektora MSP. Przy braku doświadczeń w projektowaniu i wdrażaniu inteligentnych instrumentów wsparcia innowacyjności MSP trudno o zmianę tego stanu.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny został liderem unijnego projektu ESSPO, dzięki któremu pomoc finansowa udzielana małym i średnim przedsiębiorcom będzie mogła być bardziej efektywna i, mówiąc potocznie, skrojona na miarę ich potrzeb. Wartość projektu to prawie 2 miliony euro.

Już w obecnych programach są działania, w tym np. tzw. „szybka ścieżka” tj. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” czy proinnowacyjne usługi dla MŚP, w których oczekiwania zarządzających programem i przedsiębiorców się rozmijają. Tj. tylko niewielka część wniosków jest pozytywnie oceniana, a zarezerwowana pula środków nie jest odpowiednio wykorzystana. Problemem jest brak zrozumienia stanu MSP ich potrzeb w tworzeniu wymogów projektowych ze strony administracji publicznej z jednej strony. Z drugiej strony niezrozumienie celów programu przez przedsiębiorców i niepotrzebne marnotrawnie czasu na przygotowywanie nietrafionych projektów.

PPNT, wraz z ośmioma partnerami z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Bułgarii i Estonii, realizuje projekt ESSPO (Efficient Support Services Portfolio for SME’s). Jego celem jest opracowanie efektywnego systemu wsparcia innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Projekt zakłada współpracę z partnerami dla opracowania a następnie pilotażowego wdrożenia rozwiązań  adekwatnych dla potrzeb każdego regionu partnera np. opracowanie i uruchomienie sytemu akredytacji dostawców usług dla MSP czy opracowanie nowych usług dostosowanych do potrzeb firm.

Pierwsze trzy lata realizacji projektu zostaną poświęcone na wypracowanie wszechstronnego systemu wsparcia, w taki sposób, aby docierać z pomocą do tych regionów, gdzie jest to rzeczywiście potrzebne i dostosować ją do aktualnych potrzeb przedsiębiorców.  Ostatnie dwa lata projektu zostaną poświęcone na działania monitorujące wdrażanie opracowanych rozwiązań i ich ocenę.

Podsumowując: ESSPO ma na celu wypracowanie rozwiązań, które:

– rozwiną usługi wsparcia dla MSP i dostosują je do bieżących potrzeb przedsiębiorstw

– wskażą narzędzia diagnostyczne pozwalające na właściwe dopasowanie wsparcia do potrzeb przedsiębiorstwbędą kombinacją wsparcia różnego rodzaju (finansowego, doradczego, dostępu do infrastruktury, funduszy unijnych itp.)

– zapewnią lepszą koordynację działań poszczególnych instytucji w procesie wsparcia przedsiębiorstwap

– odniosą jakość wsparcia dla MŚPProjekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) przez program Interreg Europe. Wartość projektu ESSPO to 1 923 130,00 euro.

Więcej informacji: na stronie www.interregeurope.eu/esspo/

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*