Powstanie platforma kojarząca inwestorów i pomysłodawców

Secus Wsparcie Biznesu Sp z o.o. pozyskała środki unijne z Programu Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Poddziałanie 3.3.1., w wysokości ponad 6,5 mln zł. Spółka została powołana przez Secus Asset Management SA w celu stworzenia i rozwoju systemu ułatwiającego inwestorom indywidualnym inwestowanie w polskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Projekt polega na stworzeniu sieci inwestorów indywidualnych p.n. Łowcy Biznesu. Pod pojęciem stworzenia i rozwoju sieci inwestorów rozumiane jest stworzenie mechanizmu, który będzie skutecznie przyciągał inwestorów, kojarzył ich ze sobą i z przedsiębiorcami oraz zachęcał inwestorów do lokowania swoich wolnych środków finansowych w mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rodzimym rynku.

Realizacja celów projektu wiąże się z utworzeniem i aktywnym zarządzaniem systemem organizacyjno-informacyjno-edukacyjnym tworzącym interaktywny i skuteczny mechanizm funkcjonowania i rozwoju silnej sieci inwestorów zainteresowanych dokonywaniem inwestycji w przedsiębiorstwa z sektora MSP. Umieszczenie celu projektu układzie współrzędnych inwestorzy-przedsiebiorcy, umożliwia jego wzbogacenie poprzez kojarzenie mikroprzedsiebiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców z uczestnikami utworzonej sieci inwestorów prywatnych, w drodze prezentacji możliwosci  inwestycyjnych i nawiązywania bezpośrednich kontaktów prowadzących do realizacji inwestycji.
 
„To bardzo interesujący projekt. Powstanie mechanizm, który ułatwi inwestorom i przedsiębiorcom kontaktowanie się ze sobą w kwestiach inwestycji. Jego dopełnieniem będzie proces edukowania i zachęcania inwestorów prywatnych zrzeszonych w utworzonej sieci oraz sieciach i platformach wspołpracujących, do wspólnego inwestowania a nawet tworzenia odpowiednich dla takiej działalności struktur formalnych. Pozwoli to na na osiągnięcie efektu synergii i powodzenie przedsięwzięcia. Liczymy, że powstanie mechanizm, który przyczyni się do zmniejszenia tzw. luki kapitałowej spowalniającej obecnie rozwój sektora MSP. – mówi Krzysztof Rytel, Dyrektor Departamentu Bankowości Inwestycyjnej, Secus Asset Management SA.
 
„Ten projekt to szansa zarówno dla tych, którzy chcą inwestować jak i dla tych, którzy poszukują środków na rozwój swoich firm. Chodzi tutaj nie tylko o skądinąd, tak ważne finansowanie, ale też o know-how, który pomoże inwestorom i przedsiębiorcom na budowaniu podstaw solidnej współpracy.” – mówi Grzegorz Pędras, Prezes Secus Asset Management SA.  
 
Środki z Działania 3.3. przeznaczane są w drodze konkursu, na finansowanie projektów w zakresie: wsparcia programów szkoleniowych dla prywatnych inwestorów, w tym „aniołów biznesu”, nawiązywania współpracy między sieciami inwestorów a inkubatorami przedsiębiorczości i funduszami podwyższonego ryzyka, powstania i rozwoju sieci inwestorów prywatnych, rozwoju platform wymiany doświadczeń w zakresie inwestowania, kojarzenia inwestorów z przedsiębiorcami, kształtowania gotowości inwestycyjnej przedsiębiorstw. Finansowanie przeznaczone jest dla instytucji otoczenia biznesu, sieci „aniołów biznesu”, organizacji zrzeszających potencjalnych inwestorów, organizacji przedsiębiorców i pracodawców.

Secus Asset Management SA

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*