Praca na zlecenie a zasiłki dla przyszłej matki

Mam umowę zlecenie odnawialną co miesiąc lub dwa. Chce poprosić Agencje Pracy, w której pracuje, aby odprowadzała za mnie składki na ubezpieczenie chorobowe dobrowolnie. Jestem w 4 tygodniu ciąży. Czy jeżeli takie składki będę odprowadzane i na przykład w 5 miesiącu ciąży Agencja pracy nie podpisze ze mną dalszej umowy, to będę mogła iść na zwolnienie lekarskie L4? Co dalej? Czy mogę później liczyć na jakieś świadczenia z ZUS?

Jest Pani zleceniobiorczynią, to znaczy że nie mają w Pani przypadku zastosowania gwarancyjne przepisy Kodeksu pracy, jednakże osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia mogą po spełnieniu warunków otrzymać zarówno zasiłek chorobowy jak i zasiłek macierzyński. Jeśli będąc w 4 tygodniu ciąży, zgłosi Pani chęć dobrowolnego odprowadzania składki na ubezpieczenie chorobowe, to zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa to nabędzie Pani prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego okresu ubezpieczenia. Do okresów ubezpieczenia chorobowego zalicza się okresy poprzedniego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego. W takim przypadku możliwe będzie uzyskiwanie zasiłku do momentu urodzenia dziecka.

W przypadku zasiłku macierzyńskiego warunkiem jego uzyskania, jest podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w dniu urodzin dziecka. Jeśli miałaby Pani przebywać na zwolnieniu lekarskim po wygaśnięciu umowy zlecenia do dnia porodu, to od otrzymywanego zasiłku chorobowego nie są uiszczone składki na ubezpieczenie chorobowe. W takim przypadku w dniu urodzenia dziecka nie będzie Pani podlegała ubezpieczeniu z tego tytułu i nie nabędzie uprawnień do zasiłku macierzyńskiego. Z chwilą zakończenia umowy pracodawca wyrejestruje Panią z ubezpieczeń. Innymi słowy aby otrzymać zasiłek macierzyński w okresie urodzenia dziecka musi Pani wtedy być nadal zatrudniona na podstawie umowy zlecenia bądź podlegać ubezpieczeniu z innego tytułu.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

art. 4, art. 29 i następny ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.)

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*