Pracownicy: Płatnik ZUS – Co rok

Co rok

31 stycznia 2014 roku minie coroczny termin na złożenie „Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” ZUS IWA za 2013 rok.

Obowiązek złożenia tej informacji dotyczy płatników składek, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w roku 2013 średnio miesięcznie co najmniej 10 ubezpieczonych (zasady ustalania liczby ubezpieczonych opisane są w poradniku dostępnym w jednostkach terenowych lub na stronach internetowych ZUS),
  • byli zgłoszeni w Zakładzie nieprzerwanie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r. i co najmniej 1 dzień w styczniu 2014 r., byli wpisani do rejestru REGON wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Źródło: ZUS

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*