Prawo do zasiłków a ciąża przed końcem urlopu wychowawczego

Moja umowa kończy się w maju 2016 r. Również w tym dniu kończy mi się urlop wychowawczy bezpłatny i jeżeli przyjmiemy, że zajdę w ciążę do maja, czy umowa zostanie mi przedłużona do dnia porodu? Czy po porodzie będzie mi się należał jakiś zasiłek?

Jeżeli zajdzie Pani w ciążę w trakcie urlopu wychowawczego w okresie, w którym związana jest Pani stosunkiem pracy z pracodawcom, to nawet w przypadku gdyby umowa na czas określony miała wygasnąć przed planowanym terminem porodu, wtedy zostanie przedłużona do tego dnia. Jednakże warunkiem przedłużenia jest, aby umowa uległa rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży. Tak więc musiałaby Pani w momencie upływu umowy być w ciąży już od ponad 3 miesięcy.

Jeżeli wróci Pani z urlopu wychowawczego do pracy, a będą przesłanki do przebywania na zwolnieniu lekarskim, wtedy będzie Pani otrzymywała zasiłek chorobowy. Umowa o pracę wygaśnie z dniem porodu, nie będzie więc Pani miała prawa do urlopu macierzyńskiego, ale otrzyma Pani zasiłek macierzyński w odpowiedniej wysokości. Zasiłek będzie Pani mogła pobierać przez 52 tygodni, tj. przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

Art. 177 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1028 ze zm.)

Art. 29 i nast. ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.)

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*