Przedsiębiorcy zapłacą niższe składki do ZUS

Osoby, które prowadzą pozarolnicza działalność gospodarczą odprowadzają składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od przyszłego roku będą one o kilka złotych mniejsze – informuje w dzisiejszym wydaniu ”Rzeczpospolita”.

”Wiadomo już, od jakiej minimalnej kwoty osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą będą w przyszłym roku odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne. Będzie to 1887,60 zł. W tym roku kwota ta jest nieco wyższa i wynosi 1915,80 zł. Oznacza to, że składki na ubezpieczenia społeczne będą nieco niższe niż w tym roku. Minimalna podstawa wymiaru to 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w przyszłym roku. Wynosi ono 3146 zł” – czytamy w ”Rzeczpospolitej”.

”Prognozowane wynagrodzenie nieco niższe od tegorocznego oznacza także, że osoby dobrze zarabiające szybciej przestaną odprowadzać składki emerytalne i rentowe. Podstawa ich wymiaru w 2010 r. nie będzie mogła być bowiem wyższa od kwoty 94 380 zł, czyli od 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Tak wynika z art. 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585)” – czytamy dalej.

Comiesięcznie odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne stanowią znaczną część kosztów przedsiębiorcy.  Musi on bowiem opłacać składki od co najmniej 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Bez względu na to, jakie miał w danym miesiącu przychody i dochody. Firmy wskazują, że odjęcie składek na ZUS powoduje oszczędności w zaangażowanym kapitale, zmniejsza koszty, pozwala obniżyć cenę, a co za tym idzie stają się bardziej konkurencyjne w stosunku do innych podmiotów działających na rynku. Dlatego coraz więcej z nich stosuje optymalizacje kosztów prowadzonej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia składek ZUS.

Więcej informacji na ten temat w dzisiejszym wydaniu ”Rzeczpospolitej”, w artykule Magdaleny Januszewskiej pt. ”Niższe składki dla przedsiębiorców”

Źródło: Przegląd prasy Bankier.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*