Przedsiębiorczość innowacyjna dla studentów

W ubiegłym tygodniu zakończyła się pierwsza edycja szkoleń z przedsiębiorczości akademickiej dla pierwszej piętnastki studentów. Zajęcia „Komercjalizacja nowoczesnych technologii ” zamknęły trzyczęściowy cykl kursów „Energii na start” w Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznym.

– Młodym brakuje nawet podstawowej wiedzy na temat przygotowania i realizacji komercjalizacji nowych technologii. Na uczelniach wyższych, zwłaszcza technicznych, nie ma zajęć z zakresu przedsiębiorczości– mówi Szymon Mazurkiewicz, trener jednego z kursów.

Tymczasem jeśli chcemy dogonić kraje wysoko rozwinięte, musimy, tak jak one, postawić na firmy innowacyjne, zakładane i prowadzone przez osoby ze środowiska akademickiego – Aktywność gospodarcza studentów, doktorantów, absolwentów uczelni wyższych rozwija się szczególnie w obszarach zwanych wysokimi technologiami- wskazuje Katarzyna Papież-Pawełczak, menadżer projektu „Energia na start”.

Zaproponowana tematyka szkoleń ma kreować takie przedsiębiorcze postawy w nauce. W programie są 3 dwudniowe kursy, które razem tworzą spójną całość tematyczną.

Pierwszy – „Przedsiębiorczość innowacyjna bez tajemnic” – to prezentacja podstawowych zagadnień związanych z zakładaniem firmy, nowoczesnymi metodami zarządzania przedsiębiorstwem i finansowaniem nowego biznesu.

– Nie wiedziałam, że istnieje tak wiele programów, które pomagają finansowo początkującym przedsiębiorcom – mówi Anna Zelek, studentka piątego roku Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Politechnice Śląskiej, uczestniczka szkolenia. Cieszy się, że w ramach szkolenia nauczyła się, jak pisać wnioski czy biznesplan.

Drugi kurs „Zarządzanie transferem technologii” koncentruje się na sprzedaży technologii w skali międzynarodowej. Szczególny nacisk kładzie na poznanie działalności sieci transferu innowacji i centrów transferu technologii.

Natomiast ostatnia część cyklu – „Komercjalizacja nowoczesnych technologii”– omawia technologię jako podstawę działalności firmy. Ocena technologii, strategie komercjalizacji, ochrona własności intelektualnej i modele kontraktów – to niektóre omawiane tematy.

Podstawy teoretyczne są wspierane przykładami z prywatnego doświadczenia prowadzących. Te praktyczne uwagi uczestnicy uznali za duży atut szkoleń. Wyrazili to w ankietach ewaluacyjnych, które udowodniły też ogólną dobrą i bardzo dobrą ocenę szkoleń. Tak dla strony merytorycznej, jak i organizacyjnej.

W pierwszej połowie 2010 roku odbędą się kolejne dwie edycje kursów. Dalsze informacje są dostępne na stronie www.energianastart.pl.

Projekt „Energia na start” odbywa się w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Jest koordynowany przez Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny w Katowicach, który zajmuje się rozwijaniem technologii energooszczędnych. Szkolenia i działalność edukacyjna prowadzona wśród studentów i pracowników jednostek B+R mają wspierać rozwój firm technologicznych w tej branży. Park oferuje również wsparcie finansowe dla firm opartych na innowacjach – w ramach projektu „Kapitał dla energii”.

Źródło: www.pi.gov.pl

Komentarze

Oleczek

24 grudnia 2009 Odpowiedz

Studentom się nie chce. Ot, cała prawda. Organizuję bezpłatne szkolenia i mają to gdzieś. Wydaje mi się często, że przestali wierzyć.

również student, właściciel

25 grudnia 2009 Odpowiedz

studenty czekają na ciepłą posadke w dużej firmie, wyscig szczurów rzecz swięta – tak? obudzcie się lepszego czasu na biznes już chyba nie bedziecie mieli w tym kraju

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*