Rachunkowość: Plan kont – 291 Zobowiązania warunkowe

291 Zobowiązania warunkowe – konto pozabilansowe

Konto 291 Zobowiązania warunkowe służy do ewidencji księgowej wartości zobowiązań warunkowych z gwarancji, poręczeń, powstających pod warunkiem, oraz nieuznanych przez jednostkę reklamacji i roszczeń skierowanych na drogę sadową.

Saldo Ma oznacza kwotę zobowiązań warunkowych

Typowe zapisy

Lp. Treść operacji Wn Ma
1. Identyfikacja zobowiązania warunkowego   291 
2. Wygaśnięcie zobowiązania warunkowego  291  

Wersja rozwinięta zakładowego planu kont

W przypadku konta 291 zobowiązania warunkowe proponuje się prowadzić analitykę z podziałem na kategorie zobowiązań oraz poszczególnych kontrahentów.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*