Reklamacja nowego sprzętu kupionego on-line

Prowadzę małą firmę usługowo-handlową. Dla celów jej prowadzenia zakupiłem przez internet w firmie Agito płytę główną komputera. Po podłączeniu jej do komputera okazało się, że jest niesprawna. Była to dla mnie sprawa pilna, więc kupiłem bezpośrednio w sklepie inną płytę główną i naprawiłem komputer. Niesprawną płytę zgłosiłem (w ciągu 24h) do serwisu Agito jako niesprawną żądając wymiany na nową lub zwrot gotówki. Serwis odebrał uszkodzoną płytę kurierem i po 14 dniach dostarczył mi płytę naprawioną, nie pisząc dlaczego reklamacja została załatwiona w inny sposób niż tego żądałem ani nie piszą co było uszkodzone, naprawiono i koniec. Moje wątpliwości co do sposobu załatwienia reklamacji budzi fakt, iż mogłaby zdarzyć się taka sytuacja, że kupię więcej takiego uszkodzonego sprzętu (jako firma) i nie będę go mógł później sprzedać jako nowy, bo on już będzie po naprawie, więc używany. Proszę o informację nt. moich praw w tym temacie, abym mógł ustrzec się takich przypadków w przyszłości.

Zakupił Pan towar w związku z prowadzoną przez Pana działalnością gospodarczą, tak więc nie może Pan być traktowany jak konsument. Po ostatnich zmianach w regulacji dotyczącej przepisów o sprzedaży kwestia wadliwości towaru i odpowiedzialności sprzedawcy za nią została rozstrzygnięta w sposób następujący: Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. W Pańskim przypadku sprzedawca usunął wadę zamówionego towaru, stosując się do obowiązujących przepisów. Dopiero gdyby sprzedawca nie wymienił towaru ani nie usunął wady mógłby Pan odstąpić od umowy domagając się zwrotu wpłaconych pieniędzy.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

Art. 530 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, ze zm

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*