Ruszyła platforma programu „Młodzi przedsiębiorcy”

Wystartował program „Młodzi przedsiębiorczy”, realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, który skierowany jest do uczniów i nauczycieli gimnazjów z całej Polski. Inicjatywa składa się z dwóch etapów – uczniowie pracujący w małych zespołach zakładają i prowadzą firmę, a następnie zarządzają własnymi zasobami.  

Za informatyczną część platformy edukacyjnej, która umożliwia uczestnikom realizować zadania wynikające z założeń programu odpowiada 3e Software House & Interactive Agency. Zespoły uczniów i nauczycieli posiadają swoje konta w systemie. Dzięki nim mogą wprowadzać poszczególne etapy, wypełniać testy sprawdzające ich umiejętności oraz komentować i recenzować pracę innych uczestników programu. Użytkownicy mają do swojej dyspozycji również forum dyskusyjne.

Program „Młodzi przedsiębiorczy” finansowany jest ze środków Narodowego Banku Polskiego. Treści omawiane w programie są zgodne zarówno z nową, jak i ze starą podstawą programową nauczania wiedzy o społeczeństwie w zakresie przygotowania do udziału w życiu gospodarczym. Więcej informacji o programie znajduje się na stronie www.ceo.org.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*