Rzecznicy przeciw jednolitemu patentowi

Trwa dyskusja nad jednolitym patentem. Rzecznicy patentowi ostrzegają, że nowe regulacje zagrażają polskim firmom.

Zdaniem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych należy się wycofać z przyjęcia unijnych regulacji dotyczących ochrony patentowej. Według rzeczników są one niekorzystne dla rynku wewnętrznego i polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza małych firm. Głównym beneficjentem nowych zasad będą bowiem wysoko rozwinięte technologicznie państwa Unii Europejskiej, a w szczególności duże zagraniczne koncerny – czytamy w „Pulsie Biznesu”.

Gazeta dodaje, że po przystąpieniu do jednolitego systemu w Polsce automatycznie wzrośnie liczba chronionych rozwiązań, bo zaczną obowiązywać również te pochodzące z innych krajów Europy. A już teraz – jak zauważa „Puls Biznesu” – dysproporcja między polskimi a zagranicznymi zgłoszeniami do ochrony międzynarodowej jest gigantyczna. Można więc oczekiwać, że zwiększy się również liczba pozwów przeciwko polskim przedsiębiorcom o naruszenie cudzych praw własności przemysłowej.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*