S.K.A. – to się opłaca

Akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej zapłaci niższe podatki, niż udziałowiec spółki z o.o. Od miesiąca obowiązuje nowa interpretacja ogólna, która w wyjątkowo przychylny sposób traktuje tę kategorię podatników.

Minister finansów zmienił swoje stanowisko w kwestii opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych. Obecnie stanowią one najbardziej opłacalną formę prowadzenia biznesu. W przeciwieństwie do spółek kapitałowych, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej – nie zobowiązują do podwójnego płacenia podatku.

S.K.A. na tle spółki akcyjnej i z o.o.

Jeśli prowadzimy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, to podatek dochodowy musimy najpierw zapłacić na poziomie spółki (19 proc. CIT), a następnie rozliczyć zysk podzielony, czyli dywidendę (19 proc. podatku od zysku osiągniętego w spółce kapitałowej). Łatwo policzyć, że łącznie jest to prawie 40 proc.

Według dotychczasowych przepisów stosowano cztery sposoby rozliczania podatku w spółkach komandytowo-akcyjnych. Nie były one bowiem spójne z przepisami regulującymi opodatkowanie pozostałych spółek osobowych (jawnej, partnerskiej i komandytowej).

Pierwszy sposób zakładał, że zyski akcjonariuszy to przychód z tak zwanych „innych źródeł”, czyli należy je opodatkować zgodnie ze skalą podatkową (stawka 18 lub 32 proc.). Drugi sposób klasyfikował dywidendę, jako przychód z kapitałów pieniężnych, co oznacza, że jest opodatkowany 19 proc. stawką podatku zryczałtowanego. Według trzeciego i czwartego sposobu dywidendę traktuje się jako przychód z działalności gospodarczej i opodatkowuje według skali podatkowej lub liniowo. Różnica między tymi metodami odnosiła się do konieczności regulowania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Dodatkowo pierwszy i drugi sposób odnosił się do akcjonariuszy, będących jednocześnie osobami fizycznymi, a trzeci i czwarty – do osób prawnych.

Nowe zasady opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

Zgodnie z uchwałą NSA z 16 stycznia 2012 r. akcjonariusz jest inwestorem biernym, co oznacza, że pełni inną funkcję, niż komplementariusz. To z kolei zwalnia go z obowiązku płacenia comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, a jedynie zobowiązuje do rozliczenia się w momencie faktycznego uzyskania dywidendy. Podobne rozwiązanie dotyczy osób prawnych, które również mogą być udziałowcami spółek komandytowo-akcyjnych.

11 maja 2012 r. Minister Finansów potwierdził stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie jednolitego traktowania przychodów akcjonariuszy S.K.A. Dzięki wydaniu interpretacji ogólnej w tej sprawie, akcjonariusze, którzy już wcześniej prowadzili biznes w formie spółki komandytowo-akcyjnej, będą mogli wystąpić o zwrot nadpłaconych zaliczek na podatek dochodowy.

Wielu przedsiębiorców, którzy mają zamiar założyć teraz spółkę już zauważa korzyści z nowych przepisów. W 2011 roku odnotowano aż 44 proc. wzrost ilości S.K.A. (ilość spółek z o.o. wzrosła jedynie o 6 proc., a spółek akcyjnych o 5 proc.). Obecnie najwięcej, bo ponad 600, spółek komandytowo-akcyjnych jest na rynku nieruchomości oraz w branży budowlanej.

Justyna Niedbał

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*