Skarb Państwa nie radzi sobie z akcyzą od alkoholu

Skarb Państwa ma nadal problemy ze ściąganiem zaległej akcyzy od wyrobów alkoholowych. – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Pod koniec 2010 roku zaległości wynosiły 1,2 miliarda złotych. Z danych NIK wynika, że urzędy kontroli skarbowej odzyskiwały mniej niż 1 procent tego podatku.

Paweł Biedziak rzecznik prasowy NIK w rozmowie z IAR podkreśla, że skuteczniej zaległą akcyzę za alkohol odzyskiwały jednak urzędy celne. W 2010 roku i I półroczu 2011 roku naliczono ponad 338 milinów złotych podatku, a udało się wyegzekwować ponad 183 miliony złotych. W tym samym czasie na podstawie decyzji pokontrolnych dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej należności w podatku akcyzowym od wyrobów alkoholowych określono na ponad 14 milionów złotych, a wyegzekwowano jedynie 20 tys. złotych.

Paweł Biedziak dodaje, że obecnie skarb państwa skutecznej zwalcza grupy przestępcze, które wykorzystują skażony spirytus zwolniony z akcyzy, odkażają go, rozcieńczają i sprzedają jako alkohol spożywczy. W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów wykreśliło pięć substancji skażających z wykazu środków uprawniających do stosowania zwolnień z podatku akcyzowego.

Dochody z podatku akcyzowego od wyrobów alkoholowych przynoszą rocznie budżetowi państwa ponad 10 mld złotych.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*