Spadkobierca skorzysta z ulgi mieszkaniowej?

Dziś zbiera się rząd. Ministrowie zajmą się między innymi założeniami do projektu nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Chodzi o umożliwienie spadkobiercom z tak zwanej III grupy podatkowej skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Nowelizacja realizuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z lipca ubiegłego roku. Z ulgi będą mogły skorzystać osoby, które spełniły formalne warunki, niezbędne do skorzystania z ulgi mieszkaniowej – zawarli umowę o opiekę przed organem gminy i dwuletni okres sprawowania opieki upłynął przed wejściem w życie nowego przepisu, a śmierć spadkobiercy nastąpiła po wejściu w życie zmian. Skorzystają też ci, którzy zawarli umowę ze spadkobiercą przed organem gminy przed 1 stycznia 2007 roku i dwuletni okres sprawowania opieki upłynął już po tym dniu. Przepisy mają też uwzględniać prawa osób, którym uniemożliwiono skorzystanie z ulgi z powodu braku odpowiedniego przepisu.

W porządku obrad jest też projekt nowelizacji ustawy o odpadach wydobywczych. Zmianę wymusza dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, która wymaga dokonania zmian w przepisach ustawy o odpadach wydobywczych, ze względu na określenie w decyzjach Komisji Europejskiej obowiązków ciążących na podmiotach zajmujących się gospodarką tymi odpadami.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*