Spółki: Spółka cywilna – Jak założyć

Jak założyć

Dla założenia spółki cywilnej potrzeba jedynie zawarcia umowy spółki. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Wkłady pieniężne nie muszą zatem być nawet wniesione, wystarczy samo zobowiązanie do wspólnego działania. Jeżeli jednak na samym początku spółka ponosi jakieś wydatki – wkład jest konieczny, aby uniknąć bardziej skomplikowanych rozliczeń podatkowych spowodowanych uiszczaniem należności za spółkę (wspólników) oraz podejrzeń o zaniżenie wkładu celem uniknięcia zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki (PCC).

Zawarcie w imieniu małoletniego dziecka umowy spółki cywilnej jest czynnością prawną przekraczającą zakres zwykłego zarządu w rozumieniu art. 101 § 3 krio i wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego.

Wspólnik ma interes prawny w żądaniu ustalenia, że umowa spółki cywilnej została rozwiązana z określonym dniem. W procesie tym dopuszczalne jest ustalenie faktu mającego charakter prawotwórczy, jeżeli w istocie zmierza to do ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*