Spółki: Spółka cywilna – Zyski i podatki

Zyski i podatki

W sferze prawa podatkowego spółka cywilna pozostaje podatnikiem VAT, niemniej jednak podatek dochodowy rozliczają samodzielnie wspólnicy. W sferze podatku dochodowego wspólników spółki cywilnej traktuje się jak osoby prowadzące działalność gospodarczą indywidualnie.

Każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. W umowie spółki można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach. Natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach. Ustalony w umowie stosunek udziału wspólnika w zyskach odnosi się w razie wątpliwości także do udziału w stratach.

Wspólnik może żądać podziału i wypłaty zysków dopiero po rozwiązaniu spółki. Jednakże gdy spółka została zawarta na czas dłuższy, wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty zysków z końcem każdego roku obrachunkowego.

Jeeli wypłata zysku ma się odbywać comiesięcznie, umowa spółki powinna wprowadzać w tym zakresie stosowne regulacje na temat wysokości zaliczki oraz procedury jej wypłaty.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*