Ranking kont firmowych

Spółki: Spółka jawna – Kontrola

Kontrola

Stosunku wewnętrzne wspólników, czyli organizacja ich pracy, może być dowolnie ustalona w umowie spółki. Jeżeli jednak umowa spółki nie stanowi inaczej, stosuje się zasady określone przez kodeks spółek handlowych, opisane poniżej.

Umowa spółki nie może jednak zmienić następujących zasad:

  • nie można powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem wspólników,
  • nieważne jest umowne ograniczenie prawa wspólnika do osobistego zasięgania informacji o stanie majątku i interesów spółki oraz umowne ograniczenie prawa do osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów spółki.

W związku z faktem, że każdy ze wspólników ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki, każdy też może na bieżąco kontrolować dokumentację i działalność spółki.

Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, sprzeciwienie się przez któregokolwiek ze wspólników jakiejkolwiek czynności nie przekraczającej zwykłego zarządu innego wspólnika powoduje obowiązek podjęcia uchwały w tej sprawie. Z kolei jeżeli umowa spółki jawnej nie stanowi inaczej, to uchwała taka musi być jednomyślna.

Również po likwidacji spółki wspólnicy zachowuja prawo kontroli. Księgi i dokumenty rozwiązanej spółki oddaje na przechowanie wspólnikowi lub osobie trzeciej na okres nie krótszy niż pięć lat. W przypadku braku zgody wspólnika lub osoby trzeciej, przechowawcę wyznacza sąd rejestrowy. Wspólnicy i osoby mające interes prawny mają prawo przeglądać księgi i dokumenty również po likwidacji.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.