Ugoda z komornikiem – samodzielna spłata długów

Mam zajęcie komornicze rachunku bankowego. Komornik również zajął moją pensję. Pracuję na umowę zlecenie, więc pensja zostanie zabrana cała. Wystąpiłam dwa tygodnie temu do komornika z pismem, w którym zobowiązałam się do spłaty zadłużenia w kwocie po 250 złotych miesięcznie. Cała kwota do spłaty to 1400 złotych. Komornik wysłał pismo do wierzyciela, że zobowiązałam się do samodzielnej spłaty długu, ale do dzisiaj zero odzewu. Co mam robić? Zostanę bez środków do życia, a mam na utrzymaniu dwójkę dzieci.

Egzekucja z rachunku bankowego to odrębny rodzaj egzekucji od egzekucji z tytułu umowy cywilnoprawnej. Dlatego, jeśli nie będzie Pani chciała, by egzekucja nastąpiła z konta, powinna Pani zwrócić się do zleceniodawcy, by pozostałą po zajęciu kwotę wynagrodzenia przekazywał Pani do rąk własnych.

Dodatkowo warto pamiętać również o tym, że zgodnie z przepisami prawa bankowego środki pieniężne znajdujące się m.in. na: rachunkach oszczędnościowych i rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz należących do jednej osoby, są wolne od zajęcia do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa GUS za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

Gdy komornik zajmie wierzytelności z wymienionych rachunków to bank jest zobowiązany do przekazania mu tej części pieniędzy przewyższającej kwotę wolną od zajęcia. Niezależnie od tego, ile dłużnik rachunków posiada (w jednym czy kilku bankach) jest tylko jedna kwota wolna od zajęcia dla wszystkich środków pieniężnych na nich zgromadzonych. Jedna kwota wolna od zajęcia obowiązuje także gdy współposiadaczami zajętego konta jest więcej osób.

Kwota wolna od zajęcia może przysługiwać tylko raz w związku z konkretnym zajęciem i się nie odnawia. W przypadku gdy na rachunek regularnie wpływają mniejsze kwoty pieniędzy właściciel może nimi swobodnie dysponować ale tylko do momentu w którym suma wpływów przekroczy kwotę wolną od zajęcia. Jeżeli zajęcie trwa, a posiadacz rachunku po jego dokonaniu wypłaca z rachunku pieniądze wykorzystując kwotę wolną od zajęcia, to kolejne wpływające na rachunek środki pieniężne będą trafiały do komornika. Co istotne kwota wolna od zajęcia nie ma zastosowania w przypadku egzekucji alimentów.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

Art. 54 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.)

Art. 889 i nast. art 1083 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 43, poz. 296 ze zm)

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*