Umowa zlecenie a prawo do emerytury

Obecnie pracuję na umowę zlecenia i za 2 tygodnie nabywam prawo do emerytury (rocznik 1955). Czy mogę dalej pracować na tej umowie i pobierać emeryturę? Będzie ona najniższa.

Nie ma żadnych przeszkód prawnych do tego, aby emeryt mógł dorabiać do emerytury pracując na podstawie umowy zlecenia. Niezależnie od wysokości uzyskanego wynagrodzenia świadczenie to będzie jednak powiązane z obowiązkiem zapłaty składek na ZUS. Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia (w tym także mająca ustalone prawo do emerytury) podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, gdy jednocześnie nie pozostaje w stosunku pracy. Osoba taka podlega też obligatoryjnie ubezpieczeniu wypadkowemu i zdrowotnemu. Zleceniobiorca emeryt może jedynie nie przystępować do ubezpieczenia chorobowego, które jest dobrowolne.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

Art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 8 ust. 2a, ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.)

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*