Waloryzacja kwotowa w Trybunale już w październiku

Trybunał Konstytucyjny zajmie się najprawdopodobniej w przyszłym miesiącu wnioskami dotyczącymi kwotowej waloryzacji emerytur.

Zgodnie z waloryzacją kwotową w marcu tego roku wszyscy świadczeniobiorcy dostali jednakową podwyżkę wynoszącą 71 złotych. Rozwiązanie to zaskarżone zostało do Trybunału zarówno przez prezydenta, jak i rzecznika praw obywatelskich. Waloryzację kwotową zaskarżył też OPZZ. Przeciwnicy waloryzacji kwotowej tłumaczyli, że taka podwyżka emerytur i rent jest niesprawiedliwa i narusza prawa nabyte.

Na waloryzacji kwotowej stracili ci, którzy mieli prawo do emerytury równej co najmniej 1480 złotych brutto. Gdyby Trybunał orzekł, że waloryzacja kwotowa jest niezgodna ustawą zasadniczą, wówczas państwo musiałoby wyrównac straty tym wszystkim emerytom, którzy na takiej waloryzacji stracili. Byłoby to miliard 800 milionów złotych. Oznaczałoby to dodatkowe koszty dla budżetu państwa.

W ubiegłym tygodniu do Trybunału wpłynął też wniosek NSZZ”Solidarność” dotyczący zrównania i wydłużenia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 roku życia. Termin rozprawy nie jest znany.

We wniosku Solidarność stwierdziła między innymi, że ustawa jest niezgodna z prawem międzynarodowym, które Polska ratyfikowała, czyli z Europejską Kartą Społeczną oraz konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Zamiast podnoszenia wieku emerytalnego związkowcy Solidarności proponują wzrost liczby zatrudnionych, ujednolicenie sposobu wnoszenia składki do systemu ubezpieczeń oraz umożliwienie łączenia czasu przebywania na emeryturze z częściową pracą zawodową.

Informacyjna Agencja Radiowa(IAR) Elżbieta Łukowska/ K.P.