Wsparcie dla innowacyjnych firm

Tylko innowacyjne i rozwojowe firmy mogą uzyskać przewagę w sektorze, w którym działają. W tym celu mikro- i małe firmy mogą skorzystać z bonu na innowacje, który oferowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – informuje w dzisiejszym wydaniu ”Rzeczpospolita”.

”Program ma zachęcić najmniejsze firmy do współpracy z sektorem naukowym i badawczym. Chodzi o podwójne korzyści. Z jednej strony dopracowanie i rozwinięcie koncepcji zgłaszanej przez przedsiębiorcę przez ekspertów, z drugiej stworzenie szansy na szerszą komercjalizację wiedzy tych ostatnich.  Program nie oferuje kokosów. Maksymalne wsparcie, jakie ma prawo otrzymać jedna firma, to 15 tys. zł. Może to niedużo, ale i tak powinno być zachętą do rozpoczęcia współpracy z naukowcami, co jest założeniem programu” – czytamy w ”Rzeczpospolitej”.

”Wsparcie w ramach programu „Bon na innowacje” jest przeznaczone na zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu bądź technologii i mającej na celu opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących technologii lub wyrobów danego przedsiębiorcy. Dotacja może sfinansować 100 proc. kosztów kwalifikowanych (czyli kosztu wykonania usługi). Warto pamiętać, że nie wszystkie wydatki należą do tej kategorii. Przykładowo nie jest nim VAT” – czytamy dalej.

Przedsiębiorstwa, które chcą postawić na innowacje, mogą w wielu przypadkach skorzystać z dotacji unijnych. Unia Europejska oferuje w takim przypadku wsparcie nie tylko dla małych firm, ale również dla dużych przedsiębiorstw. Środki można pozyskać z działań z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Należy jednak wspomnieć, że wiele firm ma problemy z definiowaniem innowacyjności.

Więcej informacji na ten temat w dzisiejszym wydaniu ”Rzeczpospolitej”, w artykule Michała Kołtuniaka Pt. ”Bon na innowacje wciąż do zdobycia”.

Źródło: Przegląd prasy Bankier.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*