Wzrosną stawki karty podatkowej

Przedsiębiorcy, którzy wybrali kartę podatkową jako formę rozliczania się z fiskusem mogą już zapoznać się z wysokością stawek podatku, jakie będą opłacali w przyszłym roku. Wszystko za sprawą obwieszczenia z dnia 14 listopada wydanego przez ministra finansów. Zgodnie z przepisami prawa stawki karty podatkowej musiały być ogłoszone do dnia 30 listopada.

„Stawki karty podatkowej określone są kwotowo i corocznie podlegają podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen konsumpcyjnych towarów i usług w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Wysokość karty podatkowej jest uzależniona, między innymi, od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona działalność gospodarcza. „ – pisze „Gazeta prawna”.

„Na przykład stawka karty podatkowej dla usług krawieckich w przypadku podatników niezatrudniających pracowników prowadzących działalność w miejscowości do 5 tys. mieszkańców wyniesienie miesięcznie 106 zł (obecnie 102 zł), a w miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców 141 zł (obecnie 136 zł). Stawka karty podatkowej na usługi ślusarskie w najmniejszych miejscowościach wzrośnie natomiast o 13 zł (obecnie wynosi 303 zł, a w przyszłym roku – 316 zł). Przypomnijmy, że wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej jest ustalana w drodze decyzji urzędu skarbowego na każdy rok podatkowy odrębnie. „ – czytamy w „Gazecie prawnej”.

Więcej w „Gazecie prawnej”, w artykule „Wzrosną stawki karty podatkowej”, autorstwa Magdaleny Majkowskiej

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*