Zabrakło 300 mln zł dla przedsiębiorców

Umocnienie się złotego spowodowało, że MRR musi znaleźć dodatkowe pieniądze dla przedsiębiorców, którym przyznano dotacje z programu Innowacyjna Gospodarka. Brakuje 300 mln zł.

„W przypadku funduszy unijnych decydującym momentem przeliczenia euro na złotego jest dzień, w którym zostanie podpisana umowa o przyznaniu firmie wsparcia. To oznacza, że jeśli resort szybko nie znajdzie pieniędzy i złoty będzie dalej się umacniał, dziura będzie się powiększała.” czytamy w Dzienniku Gazeta Prawna.

„MRR ma kilka pomysłów, skąd wziąć brakujące środki. Jeden z nich to przeznaczenie dla firm, które czekają na unijne dotacje, pieniędzy z dodatkowej puli funduszy UE. W kwietniu Janusz Lewandowski, unijny komisarz ds. budżetu, przyznał Polsce ekstra 633 mln euro. Obecnie resort rozwoju zastanawia się, jak podzielić te pieniądze.”- informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Istnieje też możliwość zaczerpnięcia środków z krajowej rezerwy wykonania (1,2 mld euro), jednak te pieniądze będą przekazane dopiero na początku przyszłego roku. Druga możliwość to odebranie dotacji sześciu firmom, które niezgodnie z prawem podzieliły projekt na mniejsze części. Problemy z zapewnieniem dotacji powodują, że MRR ani myśli o rozpisaniu nowego konkursu, lecz stara się zapewnić dotacje poprzednim zakwalifikowanym.

Więcej na ten temat w artykule Mariusza Gawrychowskiego „300 mln zł dziury w programie Innowacyjna Gospodarka”w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazeta Prawna.

Źródło: Przegląd prasy Bankier.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*